Hey ne müşkil kâr olur âlemde ey yâr ayruluk


Esa
13.04.2016
Gazel
 
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
 
Hey ne müşkil kâr olur âlemde ey yâr ayruluk
N’ola aglarsam idüpdür cânuma kâr ayruluk
 
Bülbül anunçün figân ü nâle eyler dem-be-dem
Ey güzel zîbâ sonunda vuslatun var ayruluk
 
Hâsılı bir kâha döndüm bilmez oldum kendümi
Urdı sabrum hırmenine âh kim nâr ayruluk
 
Nakd-i sabr u aklumı ütdi aceb nerrâd imiş
Tâs-ı mihnetde fakîri eyledi zâr ayruluk
 
N’ola bârân-ı belâlar yagsa her dem üstüme
İtdi ey Zâtî sehâb-ı çeşmi hûn-bâr ayruluk
(Tarlan 1970: 154)
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış