HAKKIMDA ...

Makamsız, pulsuz bir gariptir Şair. 

Ne bir etiketi vardır, ne etikete olan yakınlığı. Sahip olduğu tek bir varlığı vardır, duygu seli yüreği.

Binlerce ton hüzün taşır yüreğinde, kederi katman eder derde, sevince boğar insanı bazen eğlendirir, hop oturtur, hop kaldırır, yokluk alıp satar, varlıkla alay eder sanki. Güzel bakar, güzel görür, ölmeden öldürür kendini, öte dünyaya göçüp gider.Tuhaftır ki geri dönüp gelir, bi güzel anlatır yaşadıklarını. Işık olur sanki, yol olur geleceğe.Yaşadıklarını yaşanabileceklere uğratır. Ölçer, tartar. Göz olur okuyana, yürek olur. Hüzün, sevinç, acı, keder olur. Ve tüm bunları yapabiliyorsa yürekle CUK diye oturur. Miadı dolmaz, unutulmaz. Nesilden nesile, dilden dile aktarılır ŞAİR. 

 

İşte bu şiara kaptırdım 1959 yılında  Sultan şehrinde doğan gönlümü.

Ortaokul dönemlerinde sesimin güzelliğinden ötürü şiir olabileceğini bilmeden sözlerini değiştirdiğim türküleri okurken, lise yıllarında şiir olduğunun farkına vardım ve üniversite yıllarında daha çok serbest tarzda yazmaya başladım ve " BİRİSİ " adında bir şiir kitabı yayınladıktan sonra, şiire devam edip, yavaş yavaş hece şiirini benimseyerek, 2009 yılında Sivas şehrinde SİYŞAD kısa adıyla Sivas Yazarlar ve Şairler Derneğinin kuruluşunda yer almak suretiyle o gün bu gündür derneğin yönetim kurulundayım. Hem derneğimizin her yıla bir kitap şiarı ile başlatttığı Antoloji kitaplarında  hem de  mahalli gazete ve dergilerde şiirlerim yayınlanmıştır. Hasbel kader  2018 yılında  halen cebimde taşıdığım "  Kültür Bakanlığı Halk Şairi adıyla  "  bir kimlik kaptım.   

Zekeriya DumanGold Üye / Erkek / 12/9/2017