SENG-I YEDE NEDIR SENG-I YADA YADA TAŞISER-ÇEŞME NEDIR SUBAŞI KUMANDANSEMA-I RÂH ÇEKIÇ ÇARKI NEDIRKASIDECI ZAHÎR –I FARYÂBÎ ILE SELMÂN SAVECI VE KIZIL ASLANEDEBI HAREKET EDEBI CEREYAN NEDIREDEBI TOPLULUK NEDIR EDEBIYAT TOPLULUKLARIMIZ VE ÖZELLIKLERISULTAN SENCER VE ŞAIRI ENVERIFIL VAKASI FÎL SÛRESI EBABIL KUŞLARI EBREHESEMÛD KAVMI YERI KÖKENI YOK OLUŞUSEMENDER EFSANESI AZERŞEB ÂŞIK VE ATEŞ MESKENI TASAVVURUSELIM NÂME NEDIR KONULARI VE TÜM SELIM NAMELERSELÂSE-I GASSÂLE NEDIR ÜÇLEME KADEHSEHER YELI VE VAKTI ŞIIRLERDE SEHER SEVGILI AŞIKSEHÂB NEDIR ŞIIRLERDE EBR BULUT VE GAMAMESEFARETNAME NEDIR ÖZELLIKLERI OSMANLI SEFARETNAMELERISECI' NEDIR KÖKENI ANLAMLARI ÖRNEKLERI TÜRLERISEDD-I İSKENDER NEREDEDIR YECUC VE MECUC KAVMI VE EL KEHF SURESISEDD-I İSKENDER EFSANEVI İSKENDER ILE TARIHI İSKENDER  SEBK-I HINDI ŞIIR EKOLÜ ÖZELLIKLERI ŞAIRLERI SALAMÂN U ABSÂL MESNEVISI VE HAY BIN YAKZAN ROMANINA DÖNÜŞMESI SEFINE SEFÎNET-ÜŞ-ŞUÂRÂ GEMI KEŞTI CÖNK VE ŞIIR MECMUASI ALAKASISEDUM KADISI NEDIR VE SODOM KADISI MESELISEDUM MAHKEMESI SODOM'UN HELAKI LUT GÖLÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI ATEŞ-I TER NEDIR ATEŞ-I SEYYALE NEDIR VE ŞARAP SEBÂ-I SEYYALE NEDIR SARIĞA MUSKA GÜL KARANFIL ÇIÇEK SOKMAKSUMNAT SOMNAT ŞEHRI PUTU VE GAZNELI MAHMUTSIHIRLI SANDIK ŞIIRLERDE SANDIK VE SANDUK-I ACAIPSAMSÂM NEDIR KESKIN KILIÇ SAYE NEDIR SÂYE SALMAK VE GÖLGESATRANÇ VEZN-I AHAR VE ÂŞIK ŞIIRINDE SATRANÇSATRANÇ OYUNU TARIHÇESI ESKI DEVIRLERDE TABIRLERISAKANKUR NEDİR KUM BALIĞI KUMAŞ KESE TÜLBENTSANAVBER NEDIR SEVGILININ BOYUSALIH PEYGAMBER VE SEMUD KAVMI SAKI NEDIR SAKILERIN ÖZELLIKLERI GÖREVLERI KIYAFETLERI VE İŞRET ADAPLARISAHIB-I KIRAN BURÇLAR KIRÂN-I SA’DEYN KIRAN’I NAHSEYN TAHAYYÜLLERI VE ASTRAL İZAHLARI  SÂHIB-KIRÂN NEDIR EŞREF SAATINDE DOĞAN KIŞILER VE SULTANLARMAHMUR NEDIR ŞIIRLERDE MAHMURLUK VE HUMARŞIIRLERIMIZDE SEVGILININ SAÇLARI SAÇ ILE İLGILI TASAVVURLARSABAH SUBH SEHER NEDIR ŞIIRLERDE SEHER VAKTISAFA NAZAR SAFÂYI KALB HIMMET BAKIŞI NEDIRSADA SEDÂ SAVT ÂVAZ YANKI NEDIR ŞIIRLERDE HAYKIRMASAÇI VE NISÂR NEDIR ALTIN CEVHER İNCI SAÇMAKKELÂM-I KIBAR NEDIR VE ÖRNEKLERISABUHI NEDIR SABAHLEYIN İÇILEN MAHMURLUK ŞARABISABÂ RÜZGÂRI SEVGILIDEN ESEN YELRUÛS NEDIR CAMI MÜDERRISI RUH I SANI NEDIR VE AVUÇLA ŞARAP İÇMEKREMED NEDIR ŞIIRLERDE GÖZ BAĞIRASAD RASID NEDIR ŞIIRLERDE RASAT KUYUSU TAKIYÜDDIN EFENDI VE OSMANLI RASATHANESI RAMAZAN AYINDA AYYAŞLAR KEŞLER DIVAN ŞAIRLERI VE DIBA ŞALI HEDIYESIPAPAZKARASI NEDIR DIVAN ŞIIRINDE PAPAZKARASIİGARE NEDIR ŞIIR ÇALMA ANLAM SAHIPLENMEHÜMANIZM NEDIR TANIMI ORTAYA ÇIKIŞI ÖZELLIKLERI HIKMET NEDIR EDEBIYATTA HIKEMI  TARZHECCAV NEDİR ÖZELLİKLERİ MEŞHUR HECCAVLARIMIZ DOĞU TÜRKİSTAN İLK İSLAMİ DÖNEM ESERLERİ KARAHANLILARIN TARIHI EDEBIYATI TÜRKÇESIDIVANÇE NEDIRADALET ZINCIRI TÂK-I KISRÂ  EYVÂN-I KISRÂ VE ADALETEROS YILDIRIM AŞKI TANRISI EROS ILE PSYCHE ÖYKÜSÜZÂL ( SAM ) KİMDİR RÜSTEMİ ZÂL ‘IN BABASI RİTİM NEDİR ŞİİRDE RİTİM NASIL SAĞLANIRRUDABE KIMDIR ZAL İLE RUDABE HIKÂYESI RÜSTEM’I ZAL’IN DOĞUMURÜSTEMI ZAL KIMDIR ÖZELLIKLERI MACERALARI ŞIIRLERDE RÜSTEM RIND NEDIR RINDANE HAYAT ŞIIRLERDE RINTLIKİSFENDIYAR KIMDIR HEFTHAN HAN-I YAĞMA VE RÜSTEM-I ZAL ILE SAVAŞLARIRUH-I İNSANI NEDIR VE EŞREF-I MAHLUKATRUBAİ NEDİR ÖZELLİKLERİ RUBAİCİLER RUBAİ KALIPLARIRÛHU’L KUDÜS KUTSAL RUH NEDIR YEHOVA BABA OĞUL VE TANRI’NIN RUHURÛHU’L-EMÎN NEDIR CEBRAILROMANTIZM AKIMI NEDIR TÜM ÖZELLIKLERI TARIHÇESI SANATÇILARI ESERLERI REALIZM NEDIR REALIST AKIM VE ÖZELLIKLERI  RUH NEDIR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ  RÛ BE – KAFA NEDIR KÂFIR ÖLÜSÜ- MEZAR BAŞLIĞIRISTO KIMDIRRINDANE NEDIR RINDANE GAZEL VE ŞIIR ÖRNEKLERI RIND  RINDAN NEDIR ŞIIRLERDE RINDREDD-I MATLA NEDIR VE ÖRNEKLERIRECEZ BAHRIREÂYÂ NEDIRRÂZ NEDIRRATL-I GIRÂN NEDIR  DEV KADEHRAKKASE NEDIR RAKKASE VE KÖÇEKLERE DAIR BILGILERRAKS NEDIR EDEBIYATTA RAKKASE RAKKAS KÖÇEKRAKÎB NEDIR DIVAN ŞIIRINDE ÂŞIK VE RAKIPLERIRAHŞIYYE NEDIR VE RAHŞIYE ÖRNEKLERIRÂFIZI RAFIZILIK NEDIR RAMAZANİYYE NEDİR VE ÖZELLİKLERİ RÂBIA KIMDIR RABIA SELAMI VE RÂBIA EL-ADEVIYYERAKÎP NEDIR DIVAN ŞIIRINDE AŞIK RAKIBİ VE SEVGILI RÂH-I  HÂBIDE NEDIR AŞK YOLURÂH -YOL- NEDIR TARIK VE SEVGILININ YOLURA HARFI BENZERI YAY KAŞ ŞIIRLERDE KAŞA BENZETILENLERPİTORESK NEDİR KÖKENİ KULLANIMINA DAİR ÖRNEKLERPIR-I HUCEND KIMDIR KEMAL HUCENDI HAYATI ŞAIRLIĞIPIR NEDIR PIR TASAVVURLARI ŞIIRLERIMIZDE PIRPEYKÂN NEDIR SEVGILI AŞIK OK UCU VE TEMRENPEYKER NEDIR MÂH-PEYKER PERI-PEYKERPEYK NEDIR HABERCI ULAK VE PADIŞAH ALAYI PEYGAMBERLIK OYUNLARI SECCAH İLE MÜSEYLEMEPES NEDIR PES ETMEK EL ARKASI YERDEPEŞENG NEDIR PEŞENG KAĞAN VE AFRASYAPPERVANE NEDIR PERVANE ILE MUM ŞEM-I PERVANE PERIZAD NEDIR KÖKENI ŞIIRLERDE PERIZÂDPERIHAN NEDIR BÜYÜCÜ EFSUNCU AZAIM OKUMA CIN SAHIBI OLMAPERI TASAVVURU VE ŞIIRLERIMIZDE PERIPEREN PERVIN NEDIR ÜLKER YILDIZI VE EFSANLERIPERÇEM NEDIR ŞIIRLERDE PERÇEMÖRTMECE NEDİR VE ÖRNEKLERİPENÇE-İ MERCAN NEDİR ŞİİRLERDEN ÖRNEKLERLEŞIIR DÜNYAMIZDA MERCAN VE KULLANIM ALANLARIPENÇE-I  HURŞID PENÇE-I AFITAB ŞIIRLERDE SEVGILININ YÜZÜ PENÇE NEDIR EDEBIYATTA PENÇEİZAHLI MÜRETTEP GAYR-I MÜRETTEP LEFF Ü NEŞR ÖRNEKLERIKURMACA NEDİR KURMACA SANATSAL METİNLERİN ÖZELLİKLERİ FONETİK SANATLARENE’L HAK NE DEMEKTİR ŞİİRLERDE ENE’L HAKÇÂH-I BIJEN NEDIR ŞIIRLERDE BIJEN VE KUYUSUÇÂH-I YUSUF NEDIR ŞIIRLERDE YUSUF VE KUYUSUÇÂH ÇEH NEDIR ÇÂH-I YUSUF VE ŞIIRLERDE MEŞHUR KUYULARİMGE NEDİR ŞİİR VE HAYAL ANIŞTIRMA NEDİR TELMİH VE ÖRNEKLERİBOVARIZIM NEDIR EDEBIYATTA VE PSIKOLOJIDE BOVARIZM BILINÇ AKIŞI ANLATIM TEKNIĞI ÖZELLIKLERI TÜRK VE DÜNYA YAZARLARI PANTEIZIM NEDIR PANTEISTLER VE İSLAM TASAVVUFU ARASINDA ALAKALAR PANDORA PANDORA'NIN KUTUSU VE EFSANELERI PÂY- ENDÂZ SEVGILI YOLUNA HALI DÖŞEMEKPARMAK HESABI MIKYAS’ÜN NIL ( SEL ÖLÇÜSÜ ) VE ŞAIRIN GÖZYAŞLARIPELENG PELENGI PELANGAN NEDIR. ŞIIRLERIMIZDE LEOPARPADIŞAH- PAD-ŞAH NEDIR ŞIIRLERDE PADIŞAHPÂ - PAY NEDIR HÂK-I PAY SEVGILININ AYAK TOPRAĞI  HZ ÖMER AILESI HAYATI HALIFELIĞI ZAFERLERI ŞIIRLERDE HZ ÖMERÂŞIK ELESGER VE NAZİRE TÜRÜ ATIŞMALARIORHUN YAZITLARI HAKKINDA DETAYLI BILGILER OPERA NEDIR ÖZELLIKLERI TÜRLERI TARIHÇESI OLAY ÖRGÜSÜ NEDİRHZ OSMAN HAYATI HALIFELIĞI ŞIIRLERDE HZ OSMANNİHİLİZM NEDİR NEO KLASİSİZM:NEDİR VE SANAT ANLAYIŞI MURASSA NEDIR TARSI ZÜ’L-KAVÂFÎ VE MURASSA BEYIT ÖRNEKLERI NEFES DEĞMEK NEFESE UĞRAMAK VE KORUNMA YOLLARI NA’T OKUMAK NA’T HÂN NEDIRNIMETULLAH NEDIR NIMETULLAH’I VELI VE NIMETULLAH TARIKATINAZIM ŞEKLI GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK ŞIIRINDEKI NAZIM ŞEKILLERINAZIM ŞEKLI NEDIR TÜRK ŞIIRINDEKI NAZIM ŞEKILLERI MÜCTES NEDIR MÜCTES BAHRIMÜTEKERRIN NEDIR  ( ÇIFT KAFIYELI )MÜTEKARIP NEDIR  MÜTEKARIB VEZNI VE BAHRIMÜŞÂARE NEDIR ŞIIR BEYIT YARIŞMASI MÜSECCA SECILI NESIR NEDIR VE ÖRNEĞI MÜŞAKELE NEDIR MÜŞAKALE SÖZ SANATI VE ÖRNEKLERI MIHRICAN NEDIR MIHRICAN BAYRAMI EMIN KUZUCULAR HAYATI FOLKLOR DERLEMELERI VE YAZILARI İLKÇAĞDAN BUGÜNE DESTANLAR GELENEKLER İNANÇLAR VE DIVAN ŞIIRINDE NEVRUZOK TİR NAVEK NEDİR VE SEVGİLİNÜSHA MUSKA YAZMAK VE İZINLI OCAKLI ŞERBETLI OLMAK NOH SAGAR DOKUZ KADEH NEDIR NUR YÜZLÜ SEVGILI VE AŞK ŞEHIDIABSÜRD VE ABSÜRDIZM NEDIR ABSÜRD ESERLER BETIMLEME TASVIR NEDIR TÜRLERI İZAHLARI TASVIR ÖRNEKLERI NÛN HARFI  KÜN KAŞ VE HILAL ALAKASINÜKTEDAN NEDIR SEÇKIN NÜKTE ÖRNEKLERI NÜKTE NEDIR ÖRNEKLERLE DIVAN VE HALK ŞIIRINDE NUH PEYGAMBER VE TUFAN NUH PEYGAMBER SÜMER BABIL HURRI VE KUTSAL KITAPLARDA NUH TUFANINESNE VE NESNELLİK NEDİRSANAT AKIMI EDEBI AKIM EDEBI HAREKET EDEBI TOPLULUK NEDIRNOKTA DEHEN KÜÇÜK AĞIZNISAN AYI ESKI EDEBIYATTA NISAN NIL NEHRI ESKI EDEBIYATTA BEYITLERLE NIL NIHÂL NEDIR BEYITLER ILE NIHÂLNAZIRE NEDIR NAZIRE ÖRNEKLERI VE MECMUALARI NAZM MANZUM MANZUME NEDIR VE TÜRK NAZMINÂZIM NEDIR ŞAIR VEZINLI SÖZ SÖYLEYENNA‘T NEDİR PEYGAMBERE ÖVGÜ ŞİİRLERİNIZAMÜLMÜLK HAYATI HIZMETLERI ETKILERI TARIHTE VE EDEBIYATTA NIZAMÜ’LMÜLKNEFSIN MERTEBELERI EMMARE LEVVÂME MÜLHIME MUTMAINE RÂZIYE MERZIYYE KÂMILEİNSAN-I KAMILLERIN KENTLERI CABULISA VE CABULIKA NEVRÛZIYE NEDIR İÇERDIĞI KONULARI NEVRÛZ NEVRUZ-U AMME NEVRUZ U HASSA NEDIR ŞIIRLERDE NEVRUZNERGIS NEDIR ŞIIR DÜNYAMIZDA NERGISNAZAR ETMEK NEDIR VE ŞIIRLERIMIZDE NAZARNAZIK NEZAKET NEDIR EDEBI VE BEDENI NEZAKETNA'T NEDIR NA' TIN AMACI ÖZELLIKLERI TÜRK EDEBIYATINDA NATASKLEPIOS KIMDIR SAĞLIKTANRISI ASCLEPIUS VE LOKMAN HEKIM NAL NEDIR ABDALANDA NAL DÖVMESI VEYA NAL YARASIARES NEDIR KIMDIR YUNAN HARP TANRISINAHIL NAHLL-I BEND DÜĞÜN AĞACI GELIN SÜSÜ APOLLON ( APOLLO) NEDIR VE KIMDIR BÂD-I SABA NEDIR HABERCI SABAH RÜZGÂRIMÜŞTERI BIRCIS ERENDIZ HÜRMÜZ ZEUS VE JÜPITER ALAKASIMÜŞTERI YILDIZI DIVAN ŞIIRINDE ERENDIZ ZEUS JÜPITERAFRODIT APHRODITE VENÜS KIMDIRADONIS KIMDIR VE ADONIS EFSANELERI BEZM NEDIR MECLIS İŞRET VE DIVAN ŞIIRINDE İÇKILI EĞLENCELERMÜSELLES NEDIR HARAM OLMAYAN ŞARAP İBTIZAL VE MÜBTEZEL NEDIR EDEBIYATTA İBTIZAL VE MÜBTEZELMUJE VE MÜJGAN NEDIR ŞIIRLERIMIZDE MÜJGANMÜHR-Ü SÜLEYMAN NEDIR HZ SÜLEYMAN’IN HATEM YÜZÜĞÜMÜHRE NEDIR AHARLAMA VE MÜHRELEMEMÜBALAĞA NEDIR MÜBALAĞA SANATI TEBLIĞ İĞRAK GULÜVEDÂ NEDIR EDEBIYATTA EDÂ ÜSLUP TARZ TAVIRMURG-I EYVAN KUŞLAR EYVANIMUID NEDIR VE MÜDERRIS YARDIMCISIMUHTESIP İHTISÂB, ŞEHREMINI NEDIR ŞIIRLERDE MUHTESIB VE ŞAHNEMÛY NEDIR ŞIIRLERDE SEVGILININ SAÇLARI MÛSIKAR MÜZIK ALETI VE MUSIKAR KUŞUMUSHAF NEDIR MUSHAF HAT VE SEVGILININ YÜZÜ HZ. MÛSÂ HAYATI MUCIZELERI FIRAVUN HAMAN VE HIZIR İLE MUSAMUMYA NEDIR MUMYALAMA VE EFSANEVI MUMYA SUYU İKSIR-I HAYATMUHIB NEDIR TASAVVUF VE DIVAN ŞIIRINDE MUHIPSAIT FAIK ABASIYANIK HAYATI EDEBI KIŞILIĞI ESERLERIMUAMMA MUAMMALI ATIŞMA ( HALK ŞIIRINDE MUAMMA )MUAMMA NEDIR ÖRNEKLERI DIVAN EDEBIYATINDA MUAMMAMIZAN NEDIR MAHŞER MIZANI TERAZI BURCU VE ŞIIRLERDE MIZANMUGBEÇE NEDIR DIVAN ŞIIRINDE MUGBEÇE YAVRU SAKI MUG MUGAN PİR-İ MUGAN NEDİR BEYİTLERDEN ÖRNEKLERLEMISK MÜŞG NEDIR MISK-I AHU MISK-I HOTENMÜSEDDES NEDIR MÜTEKERRIR MÜZDEVIÇ MÜSEDDES ÖRNEKLERIMUHABERE NEDIR GÜVERCINLE HABERLEŞME ULAK TATARÎ POSTA MENZIL MUHAMMES NEDIR MÜZDEVIÇ VE MÜTEKERRIR MUHAMMESLERMÜTEKERRIR MÜZDEVIÇ VE MUSAMMAT MURABBA ÖRNEKLERIMURABBA NEDIR MÜTEKERRIR MÜZDEVIÇ MURABBA VE ÖZELLIKLERIMOLLA CAMI KIMDIR VE DIVAN ŞIIRINE TESIRLERIMEVLEVILIK TEŞKILATI VE MEVLEVIYYE MENZIL-NÂME NEDIR VE TÜRLERIMEV’IZA NEDIR.MIRRIH MERIH MARS NEDIR VE ARES – BEHRAM ALAKASIMARS VE ARES ILE DOĞU MITLERINDEKI BEHRAM İLIŞKISIMIKLEB VE SERTÂB NEDIR?MESEL MISAL DARB- I MESEL NEDIR MESEL GETIRMEMEŞŞATA NEDIR ŞIIRLERDE MESSATAMINÛ-ÇEHR KIMDIR İRAN PIŞDADIYAN SÜLALESI HÜKÜMDARIMIKÂIL EDEBIYATTA RIZK MELEĞI MIHR NEDIR ŞIIRLERIMIZDE SEVGILI VE GÜNEŞMIHMÂN NEDIR ŞIIRLERIMIZDE MIHMÂNMIDÂD MÜREKKEP NEDIR ŞIIRLERDE MÜREKKEPMISIR DIVAN ŞIIRINDE MISIR ÜLKESI MAZDEK NEDIR MEZDEKIYE VE İLK MARKSIZMMEZAR TOPRAĞI BÜYÜSÜ ÖLÜ TOPRAĞI SERPMEKMEZAR TOPRAĞINDAN DEVA UMMAKZERDÜŞT TANRISI HÜRMÜZ VE AHURA MAZDAMEYHANE NEDIR OSMANLIDA MEYHANE ADABI VE EĞLENCELERI MEKES NEDIR SINEK LEB ATEŞMECUSI NEDIR ATEŞE TAPAN VE AŞIĞIN GÖNLÜMECRUH NEDIR KALB-I MECRUH YARALI VE SUMA’ZUL NEDIR AZIL VE EMEKLIMAZHAR NEDIR DEF ILE MAZHAR-I ŞERIFMASAL NEDIR YAPISI UNSURLARI TEKERLEMELERIMAKTEL-I HÜSEYIN NEDIR VE KONULARIMAHLAS BEYTI NEDIR VE ÖRNEKLERIMÂHI NEDIR HUT BALIK BURCU MÜŞTERI YILDIZI GAV-I ZEMIN BEHMUTMÂRIFET NEDIR TASAVVUFTA MARIFET MAKAMI VE KAPISIMÂH NEDIR EDEBIYATTA MEH AY KAMERMAKAM NEDIR ( EDEBIYAT MUSIKI VE TASAVVUFTA MAKAM )GAZNELI MAHMUD KÖLESI AYAZ VE HIKAYELERIMAHŞER NEDIR MAHŞER GÜNÜ VE EDEBIYATTA MAHŞERMAÇIN NERESIDIR EDEBIYATIMIZDA MAÇIN MA’BED MABET NEDIR DEYR TAPINAK BÜTHANE MANASTIRGAZNELI SULTAN MAHMUD KIMDIR MAHMÎL MIHMEL MAHFE EDEBIYATTA MAHMILMANI SÖYLEME GELENEKLERIMANI MAHNI TÖRTLÜK NEDIR MANILERDE YAPI KONU TÜR ÖRNEKLERILÛT PEYGAMBER SODOM VE GOMORE LUT GÖLÜLIVÂÜ'L-HAMD NEDIR ŞÜKÜR SANCAĞI VE MAKAM-I AHMEDILISÂN-I HÂL VE LISAN-I KÂL NEDIRLEYL NEDIR LEYLÎ VE LEYLALEVH-I MAHFUZ NEDIR KURAN'DA VE ŞIIRLERDE LEVH-I MAHFUZLETÂIFNÂME NEDIR ÖZELLIKLERI VE LETAIFNAMELERMAHLAS TAPŞIRMA VE MÜSTEAR AD NEDIRLÜKNET NEDIR VE PELTEKLIKLÂL OLMAK NEDIR LÂL – I EBKEMLOKMAN HEKIM VE FARKLI LOKMANLARLIRIK LIRIZM LIRIK NEDIR LIRIK ŞIIR ÖRNEKLERILIKÂ NEDIR HOKKA İPEĞI LEFF Ü NEŞR NEDIR? ANLAMI TÜRLERI TANIMI ÖRNEK VE AÇIKLAMALARILEVENDLAT MENAT HUBEL VE UZZA ( CAHILIYE DEVRI KÂBE PUTLARI )LALE LALE-I NUMAN NEDIR ŞIIRLERDE LALE KONULARI17. YY DIVAN EDEBIYATI ŞAIRLERI LA’L TAŞI EDEBIYATTA LA’L-I BEDEHŞAN LAKAP MAHLAS İSMI ILE MÜSEMMA OLMAKHÂKIM SENÂÎ KIMDIR SENAI VE LAYHAR KISSALARIKÜLHANI-I LAYHAR KIMDIR KISSA VE ŞIIRLERDE LAYHAR VE SENAIKÜLHAN- KÜLHANİKÜLAH KAPMAK KÜLAH ETMEK NEDIRKULOĞLU NEDIR YENIÇERI OĞULLARIKULAK DELMEK KULAĞA KÜPE HALKA BEGÜŞ MENGÜŞ BAL SÜRMEKKUKLA NEDIR KUKLACILIK TARIHÇESI TÜRLERI