Tufarganlı Abbas ile Gülgez Hikayesinin Özeti

 
 
 
 
Tufarganlı Abbas ile Gülgez Hikayesinin  Özeti
 

 

ALINTI : Nabi Kobotarian , Tabriz Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı , https://www.academia.edu/4975336/Tabriz_Aşıklık_Geleneği_ve_Aşıkk_Edebiyatı1_Nabi_Kobotaria

Tebriz yakınlarında bulunan Tufargan şehrinde Hoca Aziz veTacir Muhammed adında iki kardeş yaşardı. Onların çocukları olmazdı.

 Bir gün adak adayıp çocuk sahibi oldular. Hoca Aziz’in kızına Gül-gez adını Tacir Muhammed’in oğluna ise Abbas adını verdiler ve onla-rı beşik kertmesi yaptılar. Zaman su gibi akıp geçti. Tacir Muhammed vefat etti. Hoca Aziz, Abbas ve Gülgez’i evlendirmek istedi.

 Abbas’ı düğün hazırlığı için Tebriz’e gönderdi. Hoca Aziz’in evinden kovulan Kul Abdullah, İsfahan’da Şah Abbas’ın sarayında hizmete başlamıştı. Hoca Aziz ve Abbas’tan öcü-nü almak için Gülgez’i Şah Abbas’a övüp durdu. Sonunda Şah Abbas veziri Sarı Hoca’yı bir kafile ile Tufargan’a gönderdi. Sarı Hoca, Gülgez’in Abbas ile nişanlı olduğunu öğrendi. Şah Abbas’ın emrini yerine getirmek için Gülgez’i İsfahan’a götürse deonu saraydan kurtaracağını ve Abbas’a kavuşturmak için elinden geleni yapacağına söz verdi.

Gülgez’in İsfahan’da Şah Abbas’ın sarayına götürüldüğünü öğrenen Abbas, kervanın arkasından yola koyuldu. Yolda birçok kez zor duruma düşen Abbas’a Mevla Ali yardımcı oldu. Kul Abdullah onu hançerleyip yaralasa da Mevla Ali onun yaralarını iyileştirir.

Kul Abdullah onu Kürşat Kuyusunda bıraksa da Abbas, Hızır Peygamber’in yardımıyla kuyudan çıkıp kervandan daha önce İsfahan şehrine ulaşmayı başardı. Sarı Hoca, Gülgez’i İsfahan sarayına getirdi. Şah Abbas’a Gül-gez’in nişanlı olduğunu ve Abbas adında bir sevgilisi olduğunu söyle-yen Sarı Hoca aynı zamanda Abbas’ın olağanüstü güçlere sahip olduğunu ve yol boyunca buna şahit olduğunu söyledi.

Abbas İsfahan’a vardı ve Şah Abbas’ın sarayına çıktı. Şah Ab- bas, Abbas’ı denemek için sarayın âşıklarıyla karşılaştırdı. Onun yenilmezliğini gören Şah Abbas, bir bahaneyle onu zehirli kuyuya attır-dı. Kimsenin birkaç saatten fazla kalamayacağı zehirli kuyuda Abbas Mevla’sının yardımıyla kırk gün kaldı. Kuyunun dibinden açılan bir kapıdan çıkan Abbas, bir sarayda kırk gün kırk gece geçirdi. Birgün âşıklar atışmasında uzak yerlerden gelen bir âşık saraydaki tüm âşıkları sazıyla sözüyle bağladı. Sarayın baş âşığı Mir Hüseyin de onu bağlayamadı.

Şah Abbas’ın aklına kuyuya attığı Abbas geldi. Hemen onun çıkartılıp getirilmesini emretti. Şah Abbas’ın yanındakiler ona “Biz onu zehirli kuyuya attık, onun yaşaması imkân-sız.” Dediler. Ancak Şah Abbas onları azarlayarak emrinin yerine getirilme-sini istedi. Herkes, zehirli kuyunun başına toplanıp kuyunun ağzını açtılar. Abbas’a seslendiler.

Gülgez, Abbas’ın kuyuda yaşadığına inanırdı. Kuyuya ufak bir taş atarak Abbas’a seslendi. Abbas, Gülgez’insesine ses verdi. Onu kuyudan çıkarıp sarayda Şah Abbas’ın yanına götürdüler. Şah Abbas dedi: “Eğer saraydaki âşıkları bağlarsan Gülgez ile senin düğününü İsfahan’da sarayda yapacağım. Abbas, saraydaki âşıkları bağladı ve sonunda Şah Abbas sözünü tuttu. Onlara üç gün üç gece İsfahan’da düğün yaptıktan sonra büyük bir kafile ile onları Tufargan’a gönderdi

 

 

Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı’ndan

Abbas uyudu, rüyasına nurlu bir adam geldi. Mubarek nurluadam iki parmağının arasını gösterdi ve dedi:

-

 Abbas bak bakalım ne görüyorsun?Yüksekler alçaldı, alçak yerler yükseldi ve Abbas Tufargan’ı gördü. Abbas, Tufargan’a baktığında ihtişamlı bir kervan gördü. Mübarekadama sordu: Bu ihtişam neyin nesi? Mübarek adam dedi: O ihtişam

-

lı kervan senin başının kazası. Şah Abbas’ın gönderdikleri adamlarGülgez’i İsfahan’a götürmektedir. Ancak sen hiç merak etme, Gülgez sana aittir. İsfahan’a gidersin ve Gülgez’i Şah Abbas’tan geri alırsın. Burada bakalım Abbas ne dedi? Bir ses işittim canan elinden,Uyandım uykudan bu sabahleyin. Bir cevap almadım yârin dilinden, Açılmaz olsun bu sabahleyin. Âşık olan üstadına hizmet etmeli,Güneş gün orta zamanına gelmiştir. İki sevgili birbirine yetişirse, Herkes buna sevinir, bu sabahleyin. Ben Abbas’ım, İsfahan’a gitmedim, Elimi uzatıp sevgilimin saçını örmedim. Bir bağ ektim güllerinidermedim, 

-

hib-ı Emir  kapısı önüne vardığında kapıyı çaldı. Oranın hizmetçisikapıyı açınca onu tanıdı.

 

,ALINTI : Nabi Kobotarian , Tabriz Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı , https://www.academia.edu/4975336/Tabriz_Aşıklık_Geleneği_ve_Aşıkk_Edebiyatı1_Nabi_Kobotaria

 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Halk Hikâyelerinin Tasnifi ve Hakkında Çalışmalar
2 Halk Hikayelerimizin Doğuşu ve Yapısı
3 Halk Hikayeleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
4 Halk Hikayeleri
5 Bade Nedir Divan ve Halk Şiirinde Bade İçmek
6 BADE İÇME RÜYADA AŞIK OLMA GELENEĞİ VE ÖZELLİKLERİ
7 GEZGİN ÂŞIKLIK GELENEĞİ
8 Leyla ile Mecnun Hakkında Mesnevileri ve Özeti
9 Kerem İle Aslı Hakkında Çalışmalar Epizotları Formelleri ve Özeti

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016