Kazılık Koca Oğlu Yiğenek Özeti

 
 
 
 
Kazılık Koca Oğlu Yiğenek Boyunu Anlatır:
 
 
 
Bayındır Han’ın veziri Kazılık Koca, Bayındır Han’dan, sefe­re çıkması için izin istedi. Han izin verdi. Kazılık Koca ve adamları, günler geceler boyu yol gittiler. Karadeniz kıyısında Düzmürd Kalesi’ne vardılar. Bu kalenin tekfuru çok yaman biri idi. Kalesin­den çıkıp, Kazılık Koca’yı gürzü İle tepeleyip, esir aldı. Aradan on altı yıl geçti.

Kazılık Koca’mn sefere çıktığı vakit, bir yaşında bir oğlu vardı. Yaşı on altısına gelince, tesadüfen babasının tutsak olduğu­nu öğrendi. Bayındır Han’ın huzuruna varıp, babasını kurtarmak için, izin ve asker istedi. Bayındır Han, beyleri topladı. Birkaçına görev verdi. Beyler ve oğul, amcası Emen de dahil, hep birlikte Düzmürd Kalesi’nin dibine kadar varıp konakladılar. Tekfur kale­sinden çıktı, teke tek kavga istedi. Yirmi dört Oğuz Beyi sıra ile Tekfur’un karşısında yenik düştüler. En son Yiğenek oğlan, Tek­fur ile kapıştı. Allah’ın izni ile Tekfuru yendi. Babası serbest kaldı. Baba-oğul, sarılıp koklaştılar. Kaleyi ele geçirip, Bayındır Han’ın mülküne kattılar.

Dedem Korkut geldi, destanı söyledi. Bu destan oğul Yiğenek’in olsun dedi.
 
 
 
 
 
 
 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 DELİ DUMRUL
2 Bamsı Beyrek ( Bey Böğrek ) Konya Varyantı
3 BAMSI BEYREK GÜMÜŞHANE VARYANTI ÖZETİ
4 Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Özeti
5 DEDEM KORKUT'UN TÜRBESİNE YÜZ SÜRMEK
6 Dede Korkut Giriş Bölümü
7 Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Özellikleri
8 Halk Hikâyelerinin Tasnifi ve Hakkında Çalışmalar
9 Halk Hikayelerimizin Doğuşu ve Yapısı
10 Kazılık Koca Oğlu Yiğenek Özeti

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016