Dış Oğuz’un İç Oğuz’a Asi Olup, Beyrek’in Öldüğü Boyu Anlatır:

 
 
 
 
Dış Oğuz’un İç Oğuz’a Asi Olup, Beyrek’in Öldüğü Boyu Anlatır:
 
 
Üç ok ile Boz ok toplandığı zamanlar, Kazan Han evini yağ-malahrdı. ..Yine bir yağmalattırma sonrası Dış Oğuz beylerinden Aruz Emen ve Kalan Beyler “Biz niye katılmadık” deyi Kazan Han’a düşman oldular. Kendileri yetmezmiş gibi, Beyrek’i de çağırıp, aralarına katılmasını istediler. Beyrek “Ben Kazan Han’ın çok ekmeğini yemişim, ona düşman olamam” deyince, saldırıp tepele­diler…

Beyrek’in ana, babasına ölüm haberi gidince deli divane ol­dular. Kazan Han duyunca, yedi gün ağladı, odasından çıkmadı. Sonra, hep birlikte hazırlanıp Dış Oğuz’a harbe gittiler.

Dış Oğuz’un başı Aruz Bey ile Kazan Han kapıştılar. Kazan Han, Aruz Bey’i öldürdü. Bunun üzerine bütün Dış Oğuz Beyleri, Kazan Han önünde diz çöküp yeniden biat ettiler, af dilediler. Kazan Han cümlesini affetti…

Kazanlar kuruldu, şölenler edildi. Dedem Korkut geldi, saz­lar çaldı, türküler söyledi…
 
 
 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Dede Korkut Giriş Bölümü
2 Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Özellikleri
3 Anonim Edebiyatımızın Renkleri
4 Aşık Edebiyatı Genel özellikler
5 Halk Hikayeleri
6 Halk Hikayelerimizin Doğuşu ve Yapısı
7 Halk Hikayeleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
8 Halk Hikâyelerinin Tasnifi ve Hakkında Çalışmalar
9 GEZGİN ÂŞIKLIK GELENEĞİ
10 Destan Nazım Türü ve Örnekleri Aşık Edebiyatı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016