Begil Oğlu Emren Özeti

 
 
 
 
 
Begil Oğlu Emrenin Boyunu Anlatır:
 
 
Bayındır Han yine otağını kurdurmuş, gelen hediyeleri alır idi. Ancak, çok üzüntülüydü. Soranlara, “Hediyeler az, ben şimdi bu beylere ne vereceğim” dedi. Gürcistan haracı olan bir at, bir kılıç ve bir çomağı, Begil Beye verip, onu sınır kumandanlığına atadı. Begil bu görevi çok iyi yaptı. Bayındır Han onu onurlandırdı.

Bîr gün, Begil Bey ava çıktı. Vurduğu bir geyiğin peşinden giderken, ayağı kırıldı. O halde, güç bela obasına vardı. Çok geç­meden, kırılan ayağı bütün obanın dilindeydi… Begil’in elinden bizar olan düşmanlar, bunu fırsat bilip, Begil’in obasına saldın hazırlığına giriştiler. Begil’in bundan haberi olunca, derin üzün­tüye kapıldı. Babasının bu halini gören oğlu, durumu öğrenince, “Ben nasıl bir evlat olayım da, babamın yerine savaşmayayım” diyerek, babasının atına bindi, kılıcını kuşandı, yayını taktı…


Kâfirler Begil Bey’in atını tanıyorlardı. Binicisinin de onun oğlu olduğunu öğrendiler. Üzerine vardılar. Oğlan kavgada ye­nildi. Allah’a yalvardı. Allah Cebrail’e, “Bu kuluma kırk yiğidin gücünü verdim” dedi. Bu sefer, oğlan kâfiri yerden yere vurdu. Kâfir, Begil’in dinini kabul etti.


Babası oğluna, karşı kara dağdan yayla, at sürüsünden oldu. Dedem Korkut geldi, bu Oğuzname’yi söyledi. Adı “Begü Oğlu Ermen olsun” dedi.
 
 
 
 
 
 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Özellikleri
2 Dede Korkut Giriş Bölümü
3 DEDEM KORKUT'UN TÜRBESİNE YÜZ SÜRMEK
4 Usun Koca Oğlu Segrek'in Özeti
5 Bamsı Beyrek ( Bey Böğrek ) Konya Varyantı
6 DELİ DUMRUL
7 Oğuz Destanı Hakkında Çalışmalar Uygur Nüshası Tam Metni
8 Halk Hikâyelerinin Tasnifi ve Hakkında Çalışmalar
9 Halk Hikayelerimizin Doğuşu ve Yapısı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016