Genceli Nizami'den Beyitler ve Deyişler

 
NİZAMİDEN BEYİTLER VE DEYİŞLER
 
Altın öğütler Ahmet Taşgetiren’den alıntıdır )


Çalış ki, kirpiğin olsun elmas gibi 
Ayık ol, ülkenin nöbetini tuT

Böyle mesel çekmiş akıllı insan 
“Kurt girmez sürüye, yatmasa çoban.”

Hizmet etmek sayılır erkeklikten nişana 
Halkına hizmet etmek şereftir bir adama.

Çalış kendi halkının işine yara 
Giysin amelinden dünya altın elbise.

Hüner ardınca koş, halka hüner saç 
Kapılar bağlama, er ol kapı aç.

Derde dayan, incitme hiç zaman eli 
Eller gam çekince dert alsın seni.

Becersen herkesin yükünü sen çek 
İnsana en büyük şereftir emek

Sen de elden düşüp yorulsan eğer 
Senin de yükünü bütün el çeker.

Halk bana verse de eziyet, keder 
Kıyamam incinsin benden bir nefer

Gidenler bir çok şey ekmiştir bize 
Biz de ekmeliyiz genç neslimize.

Bulut gibi damlayla su al denizden 
Verdiğinde bol bol ver esirgemeden.

İyi insanların göz yum ayıbına 
İyi şey öğretmez kötü göz sana

Kötülük yapmaktan uzak ol, uzak 
Pisliğin bedeli pislik olacak.

Şişeye önce sen taş vurma, kesek 
Kırılsa çok zordur onu düzeltmek.

İyi iş de görsen, pis iş de, inan 
Unutmaz onları bu koca devran.

Aşkınla ateşe dön, nefretinle buza dön 
El yolunda güne dön, aya dön, yıldıza dön.

Dünya bir tarladır, dikkatle baksak 
Herkes birbirine çiftçidir ancak.

İyiliği ezelden adet etsen özüne 
İyiliğin her yanda kapı açar yüzüne.

Kin ile sulh ile sınanmış cihan 
Sulhundan hayr’olmuş, kininden ziyan.

Koyma kanla yusun şahlar dünyayı 
Bırak alevlenmesin düşmanın kanı

Dövüşten iyidir barışlık, şefkat 
Biri dert getirir, biri saadet.

Kılıç çekip yürüme mazlumların üstüne 
Her seher kargış oku dökülmesin üstüne.

Kim ki zulmün evini berbad eder şimdiden 
Öz sabahki evini abad eder şimdiden.

Dünyada zulmetmek yiğitlik değil 
Reaya beslemek çok iyidir, bil.

Zulmedip her kim kargaşa yapsa bile 
Gönderir onu mezara her adil.

Kim salsa dünyaya zulüm bağını 
Demek ki bağlar kendi el-ayağını

Biriyle eskiden olursa kinin 
Kökünü kazıma onun neslinin

Baba için oğuldan alma intikam 
Çalış dost olasan onunla her an.

Kardeşin kanını alma kardeşten 
Tamamen farklıdır çünkü sütle kan.

Aslı pis olanı hiç yükseltme sen 
Kurdu beslemekten ziyan çekersin.

Dünyayı namusla olur korumak 
Onunla yücelir devlet ve bayrak

Kan ile ıslanmış zulümkar baştan 
Şüphe yok, iyidir, başsız bir insan.

Yüz damarı kesip çokça kan alan 
Titrer eli, alsa öz damarından

Zulümkarlık dağıtır, berbat eyler ülkeyi 
Adalet saadetle abat eyler ülkeyi.

Memleketin direği adalettir her zaman 
Adaletle nasibin saadettir her zaman.

Dost ona derler ki sır saklar, perde tutar. 
Düşmansa rüzgâr gibi her zaman perde yırtar.

Akrebin düşmanlığı beterdir ejderhadan 
Ejderha aş’kar vurur, akrep gizli her zaman.

Küçük düşman en büyük beladır, bunu bil 
Büyük hatadır haber almayıp olsan gafil.

İstiyorsan evin selamet kala 
Eve yabancıyı bırakma asla.

Her kapıya can atıp yel gibi atılma sen 
Alçaklardan dostluk, vefa umma sen

Öküz çift olmasa sabanda eğer 
Tek öküzle söyle, kim yeri sürer?

Sadık dostun sağaltır şifasıyla yarayı 
Dönek dostun sızlatır cefasıyla yarayı

İhtiyatsız bir kuş düşerse ağa 
Başka yüz kuşu da sürükler ora.

İyiler dizgini vermezler pise 
Satmazlar dostları yabana, pise.

Çok güzel olsa da aybı gizlemek 
Dost dostun aybını örtmesin gerek.

Bir olsa yoldaşın, dostun emeli 
Taştan su çıkartır onların eli

Nifak olan yerde felaket de var 
Saadet güneşi birlikten doğar.

İt sana dost olur bir kemik atsan 
Namert kadir bilmez olsan da kurban.

Dostluk, mihribanlık göstersen ey yar. 
Gelip kulun olur azat adamlar.

Ciddiyet beklemek hafif adamdan 
Cevher istemektir arpa satandan.

Hayat neye gerektir bir hemdemin olmasa 
İnsan çetin yaşar dosta emin olmasa

Aslanlar davasına giren bir yiğit 
Aslan dişlerini göstermelidir.

Avlanmaktan kalsa yaralı doğan 
Bin tekme yiyecek serçeden her an.

Fil geçsin üstünden tıpışlayarak 
Hasis adamlara el açma ancak.

Bir aslan köpekten korkarsa şüphesiz 
Ona çifte atar ihtiyar bir eşek.

Avcumun içinde olsa da yine 
Dikmem hiç gözümü elin mülküne.

Dünya çeviklerin kervan yoludur. 
Doğru ve temizlerin sadık kuludur.

Ağaç ektiğinde öyle yere ek 
Ki, kesin bilesin, meyve verecek.

Helal ye, doğan gibi helal av ara 
Benzeme leşlere konan kuşlara.

Ne şehvet, ne uyku, ne de ki yemek 
Hayatın manası olmasın gerek.

Asma ağlamasa vaktinde zar zar 
Getirmez sonunda sevinçle meyve.

Toprağa merhamet hayırdır, inan 
Lütfetsen gül verir, zulmetsen diken.

Ne çok eğlenen ol, ne de çok yiyen 
Bunlardan gevşer, boşalır beden.

Bal veren arının birisi kesin 
Yüzünden iyidir bal yiyenlerin.

Akıllı adamın söyledikleri 
Yeraltına düşse, yitmez değeri.

Sormadan kim söze başlasa şüphesiz 
Sözünü rüzgâra savurmuş demek.

Her söze bir kantar, ölçü gerektir 
Gevezelik yükünü çeken eşektir.

İnsanın kalacak sözü yadigâr 
Yeldir yerde kalan başka her ne var.

İnci gibi sözler seç, az konuş 
Bırak sözlerinle dünya bezensin.

İnsanı dişlese azgın bir kunduz 
Onun merhemi var, geçer korkusuz.

Lakin dil yarası yürekten gitmez 
Ona bin merhem de bir tesir etmez.

Ayıplı sözlerin yazılmasından 
İyidir, bir defter ak kalsın, inan.

Kimseyle kuralsız konuşma ki sen 
Sonunda utanıp af isteyesin.

Söz güzel olursa olsun ne kadar 
Pis eda o sözü tamam mahveder.

Değersiz sözlerden uzak ol biraz 
Eğri perdelerde çalgı çalınmaz.

Ne güzel söylemiş koca bir eren: 
“Dil etten yapılmış, kılıç demirden.”

Muhabbet odur ki odu sönmesin 
İnsan yaşadıkça yüzü dönmesin

Hakiki muhabbet o muhabbettir 
lki de sonu da ebediyettir.

Yar üstüne bir sinek konarsa eğer 
Hakiki aşığa kartal görünür.

İşinde sadık ol, sözünde tamam 
kim aman istese, olsun emin.

Hayat dünyasıdır her şeyden üstün 
Gençlik günüdür en kıymetli gün.

Uzaktan anlamazsın gençlik ne demektir 
Yaşlanmazsan duymazsın, ömür neye gerektir?

Gençlik taze nallı, küheylan, deli tay 
İhtiyarlık zamanı tatsızdır hayat.

Sana ne eylese evladın insan 
Onu görecektir, öz evladından.

Evvel eğri biten bir genç dal 
Zannetme yaşlansa düzgün olacak

Eğri bitse eğer evvelden aşı 
Onu od düzeltir, düzeltse ancak.

Benim için üstünde gül olan diken 
İyidir meyvesiz selvi ağacından.

Karnına kul olma güçsüz bir kurt gibi 
Yemekte belini çek karınca gibi

Sabreylemekle insan zindandan çıkar 
Sabır ile açılır bağlı kapılar

Aklın var her şeyden çalış azad ol 
Neyin var şükret, onunla şad ol

Ciğer yırtınsa da gam oku 
Bunun için yaratılmış sabrın kalkanı

İnsanlardan başka bütün canlılar 
Kanaat evinde tutmuştur karar

Her ümitsiz işte hayli ümit var 
Karanlık geceden ak seher doğar.

Her engelin anahtarı sabırdır, inan 
Sabırlı kimseler olmaz hiç pişman.

Sen imtihan etmeden dostunu yoldaşını 
Ona öz sırların gel açma hiç başını.

Başını seviyorsan dilli olma hiç zaman 
Sen ki gündüz değilsin, olma böyle sır saçan.

Bahtiyardır o kişi ki, dili değildir keskin 
Dili sarkık görürler ancak kudurmuş itin.

Kötüyü duyma, şimdi sağır olma zamanıdır 
Sakin ol, çirkin konuşma, susmanın zamanıdır.

Çalış sular gibi yıka, eğer her ne işitsen 
Ayna gibi gördüğünü herkese söyleme sen.

Yüreğin aydınlığı hayır verir insana 
Ki kendi hiç konuşmaz, kulak asar her sese.

Her gelen yemeği tez yemek olmaz 
Her elden geleni yaparsan olmaz.

Bir inci saflığı varsa da suda 
Fazla içilende dert verir o da.

Yersiz bir gülüşün ne manası var? 
Yerinde ağlamak daha hoş olur.

Bir de ayağını kendi yorganından 
Fazla uzatanlar bedbahttır, inan

Bir kuş ki, haddinden fazla yükselir 
Kendini felaket oduna salar.

Silaha sarılsa bir cahil ahmak 
Onun kazandığı tokat olacak/

Aslanla döğüşe çıksa tilkiler 
Bilinir kimdedir kılıçla hüner.

İş dokuz adımla atılsa sen bil 
On adımı atman maslahat değil.

Denize bir çay akar, o yine sakin durur. 
Arka bir sel gelende çalkalanıp yolundan çıkar.

En iyi dostuna sır verdiğin an 
Zannet ki karşında durmuştur düşman.

Sırrını bilmesin evde duvarlar 
Duvar ardında da çünkü kulak var.

Kendinden her kim ki değildir haberdar 
Bir kapıdan girer, birinden çıkar.

İnsana arkadır onun kemali 
Akıldır herkesin malı, devleti.

Aklın olsun sana her işte rehber 
Her şeyi ondan sor, o desin yeter.

Öz adına layık işler gör ki sen 
Sonunda utanma rezaletinden.

Bir ilmi öğrenmek istiyorsan sen 
Çalış ki, her şeyi kamil bilesen

Kamil bir hamal da olsa insan 
İyidir yarım külahçılıktan.

Her yüksek rütbeden biliniz fakat 
Alimin rütbesi yüksektir elbet.

Demiri ayna gibi parlatan insan 
Pası silmelidir öz vicdanından/

O kadar saf kalpli, pak vicdanlı ol 
Manevi sırları edesin kabul.

Eşeğin cevahir olsa da yükü 
Yine de eşektir, parıldar tüyü.

Arif ol, gam çekme, gamdan uzak dur 
Kum nemçeker gibi gam gamı çeker.

Kalbimiz her zaman şen olmalıdır 
Kin tamah bedene ateş nalıdır.

Her şeyde yetersizlik, her şeyde bir hüner var, 
Gözünü yum ayıba, kendinde hüner ara.

Karaysa da bedeni karganın baştanbaşa, 
Onun ak gözlerine nazar kıl, et temaşa.

Tekebbürle bakma yoksula, zinhar 
Onun da kendinin bir özelliği var.

Dik başlılık yaraşmaz, uyuşmak gerek, 
dik baş at her zaman kırbaç yiyecek.

Uyma mala, devlete, tekebbürden uzak gez, 
Karanlık ömür yoluna güneş nuru çilemez.

Sanma ki, kan döküp aslan av yutar. 
Geç de olsa bir gün onu kan tutar.

Kılıcın paslanıp kesmese eğer 
Altın ver, taşları demire dönder.

Hazine altını yığmak içindir 
Altın da düşmanı yıkmak içindir.

Şahlar meclisinden kenar ol, kenar 
Pamuk od görende alışıp yanar.

Şah halkla ederse dava, adavet 
Halk şaha zafer çalar nihayet.

Alçaklık beceren şah mı sayılır? 
Alçaklık başkadır, şahlık başkadır.

Olma şahlar gibi yemek düşkünü 
Kork seni yakalar felaket günü.

Her işde gecikmek olsa da mümkün 
Gecikmez yaramaz saltanat için

Bütün tarih boyu şahlara baksan 
Görürsün kazanmış hep çevik olan.

Saçların elinde çok ayna, baksan 
Kararıp gitmiştir mazlum ahından.
 

İnsan bu dünyada daimi yaşar, 
Yurdunda bir evlad kalsa yadigar

Bu küre şeklinde yalnız yer değil, 
Her hat ki, dönüyor yuvarlaktır bil.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016