Tevârîh-i Cem ü İskender itmez hâtırum hergiz


Esa
17.06.2017
….
Tevârîh-i Cem ü İskender itmez hâtırum hergiz
Meger câm-ı cihân-bîn eyleye anı yine rûşen
3. İrem bâğından u Nemrûd odından sürme efsâne
Getür ol câm-ı âteş-rengi kim ‘âlem olur gül-şen
4. Felek her gün çü merdân-ı cihânı zîr-i hâk eyler
Ko câm-ı merg yâdını getür bir câm-ı merd-efgen
5. Zemâna i‘tibâr u ‘ömre olmaz i‘timâd itmek
Hoş ol dem kim bu devr içre kılavuz devr sâgar fen
6. Bu ebnâ-yi zemândan kime diseñ dôst cânısuñ
Yakîn bilgil ki kendü cânuña hâzırladuñ düşmen
7. Çemen ra‘nâlarına ‘ömr bâğından haber yokdur
Bu hâle eşk ü nâleyle behâr elbet ider şîven
8. Bu dünyâ-yı denî içün niçe bir dest ü pâ urmak
Elüñe âstîn ü pâyuña mesken yeter dâmen
9. Bu dâr’ül-hâdise içre niçe gün durmağ olursa
Hemân yeğdür ki ‘Avnî idesün meyhâne[yi] me’men
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10595,avnfatihdivanimuhammednurdoganpdf.pdf?0
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış