Zībā ruẖuñdan oldı lebüñ ey ḳamer leẕīẕ

 
 
|53

mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün

Zībā ruẖuñdan oldı lebüñ ey ḳamer leẕīẕ
Gün germ olınca lā-cerem olur s̲emer leẕīẕ

ʿIşḳ odıdur ruẖuñla lebüñden ṣafā viren
Mihrüñ ḥarāretinden olur gül-şeker leẕīẕ

Riḥlet güninde derdüñi dünyāya virmezin
Zīrā olur müsāfire zād·ı sefer leẕīẕ

Aġladuġumı zülfüñ ider gülmege bedel
Acı deñiz ṣuyını bulutlar ider leẕīẕ

Ġam acısı Necātīye ẖōş geldi öyle kim
Gelmez meẕāḳa şehd ü şeker ol ḳadar leẕīẕ
 
 
Ali Nihad Tarlan, Necāti Divanı -
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016