Visâl-i yâra irişdük olur destûr hicrâna

 
 
Visâl-i yâra irişdük olur destûr hicrâna
Gönül maksûdına irdi gerekdür câna şükrâne
 
Zihî devlet sa‘âdetdür ki şâdî geldi gam gitdi
Ne hoş sa‘d ile devrândur fidâdur cân bu devrâna
 
Ne dilbersin ne serversin Alî heybetlü Haydarsın
Hızır’sın yâhud İskender ki benzersin Süleymân’a
 
Kapundan sürmegil beni ki cân virdüm işigünde
Senünle âşinâdur cân anı sen sanma bîgâne
 
Niçe yirlerde turışdum niçe yirlerde sorışdum
Şükür Tanrı’ya Şeyhoglı bu gün irişdi dermâna
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016