Şehümün aşkıdır cândan mukaddem (gazel)

 
Şehümün aşkıdır cândan mukaddem (gazel)
 
Şehümün aşkıdır cândan mukaddem
Anun derdi benüm gönlümde muhkem

Düşeli lebleri aksi gözüme
Döker iki gözüm her demde hoş dem

Nigârun gönli benüm ile hoşdur
Anunçüngelmedi hâtıruma gam

Olar kim bizi bu yirde dilemez
İlâhî ömri olsun anlarun kem

Bugün câmı ki bâğ içinde içerem
Sevinsün gûrı içinde bu dem Cem

Bana sini gerekdür ey gül-endâm
Temâmet al-i âlem nem durur nem

Yoluna Şeyhoğlı terk eder cân
Esirge hüsn ile ki oldun mükerrem

vezni: mefâilün feilâtün faûlün
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016