Sanma benim işim ki gönlümün maşıdır

 
GAZEL
 
Sanma benim işim ki gönlümün maşıdır
Bilgil onu ki bu feleğin iktizâsıdır
 
Kimdir ki ede rızâ ile yâr u diyarı terk
Leykin ne çâre çünkü Hak’ın ol kazasıdır
 
Yanlış hayâl ile vatanın terk eden kişi
Ne türlü kim cefâ görür ise cezasıdır
 
Ol kim vatan var iken ede gurbete, heves
Ne türlü kim belâ göre. onun sezâsıdır.
 
Gurbette zehr olur kişiye âb-ı hayât leyk
Hak-i vatan bulunsa gözün tutiyâsıdır.
 
Eyyup mihnetiyle Yâkup gussesi
Sorarsan yakin kamu gurbet belasıdır
 
Ric’at yolu çü bağlıdır çâre yoh ona
Var ise sabr’dır ki bu derdin devâsıdır
 
Gurbet oduna sabr nice olsun ki kişinin
Cisminde cân ki var vatanının havasıdır.
 
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016