Sabâ Mesîh-dem olub bahârdan bu gice

 
 
GAZEL 
 
 
Sabâ Mesîh-dem olub bahârdan bu gice
Hıtâya benzedi gül-şen nigârdan bu gice
 
Sabûh içmedi gündüz çemende gül-ruhsâr
Bu nergisün gözi nedir humârdan bu gice
 
Müzeyyen oldı reyâhîn bezendi bağ-ı çemen
Meğerki bağa haber geldi yârdan bu gice
 
Ne dil-nevâz göründi vü hem cân-efrûz
Murâda indi gönül rûzgârdan bu gice
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016