Sīnem üzre zaẖm·ı ġamzeñ rāḥat·i cāndur baña

 
 
Gazel
 
Sīnem üzre zaẖm·ı ġamzeñ rāḥat·i cāndur baña
Ġamzeñ oḳları ̮ile ölmek ẖāb·ı bārāndur baña

Ey ḳarañu gicelerde gezdügüm menʿ eyleyen
Berḳ·i āh·ı tāb-nāküm māh·ı tābāndur baña

Her kişinüñ ẓulmine sulṭān olanlar dād ider
Baña kim dād ide ki ̮iden ẓulmi sulṭāndur baña

Nāfe dirmiş zülf·i ʿanber-bār·ı dil-ber var iken
ʿĀlem içre müşg adı bir ḳuru bühtāndur baña

Dem-be-dem ḥāsidlerüñ ṭaʿnı oḳın menʿ itmege
Dāġ·ı miḥnet sīnemüñ üstinde ḳalḳandur baña

İçmeyeliden ḳudurdum mı nice ̮oldum bilmezem
Ṣāf ü pāk āb·ı revānler ḳıp ḳızıl ḳandur baña

Yüregümi sīneden yarub çıḳarsunlar benüm
Kim ġam·ı tīrüñle ol bir ḳanlu peykāndur baña

Buldı her bir şeyde ẕihnüm gevher·i maʿnī·i ẖāş
Degme bir ḳaṭre Necātī baḥr·i ʿummāndur baña
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016