Pāre pāre eyler ise baġrumı peykān·ı dōst

 
 
 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 
Pāre pāre eyler ise baġrumı peykān·ı dōst
Dīdeden her pāresi çıḳub diye kim ḳani dōst

Ol boyı şimşāda yarın yapışursa dād-ẖāh
Serv gibi her ṭarafdan dest ola dāmān·ı dōst

Külbe·i aḥzānumuz ġamla müşerrefdür yine
Şād ol ey dil şād ki ̮oldu dōstlar mihmān·ı dōst

Rūmdur bu Rūmda ʿömr·i dırāz olmaz dimeñ
Uzasun ḳoñ ruẖlarında zülf·i müşg-efşān·ı dōst

Vaṣla dermān isteyenler derde dermān itmesün
Derde dermān eylesün kim derddür dermān·ı dōst

Kaʿbe·i der-gāhda kimdür Necātī dir iseñ
ʿĪd·i vaṣla cān virici yaʿnī kim ḳurbān·ı dōst
 
Ali Nihad Tarlan, Necāti Divanı -
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016