İSKENDERNAME’SİNDEN

İSKENDERNAME’SİNDEN

D
ünyanın damarını kim tutsa İsa gibi,
İnsaf ve adalet ile olur dünya hâkimi,

Dünyaya fatih olmaz zulüm ile rezalet, 
Yeryüzünün fatihi adalettir, adalet!

Her şey kâinatta cezbe bağlıdır, 
Âlimler bunu aşk adlandırır.

Ruhunun aynasından pak olsun koy varlığın, 
Kırk günün acısından gülsün bahtiyarlığın,

İnsanoğlu kazanır zindanda da şan-şeref, 
Getirmiştir Yusuf’a karanlık zindan şeref.

Kölelik zincirini acısız atmak olmaz, 
Izdırapsız, azapsız şerefe yetmek olmaz.

Hanende bestesiz şarkı söylese, 
Söz ile kemençe güler o sese.

Akıllı adamın söyledikleri 
Yeraltına düşse, yitmez değeri.

Sözün de su gibi letafeti var 
Her sözü az demek daha hoş olar.

Sözün kanatları var kuş gibi ince-ince 
Dünyada söz olmasa, neye gerek düşünce.

Dünya bir tarladır dikkatle baksak 
Her kes birbirine çiftçidir ancak

Dost ona derler sır saklar perde tutar 
Düşman rüzgar gibi her zaman perde yırtar.

Akrebin düşmanlığı beterdir ejderhadan 
Ejderha açık vurur, akrep gizli her zaman.

Seni boğmak isteyen derin düşman 
Cahil dosttan iyidir, bunu böyle bil sen.

Toprağa merhamet hayırdır inan 
Lütfetsen gül verir, zulm etsen diken.

Sana ne eylese evladın, inan, 
Onu görecektir öz evladından.

Benim için üstünde gül olan diken, 
İyidir meyvesiz selvi ağacından.

İnsan bu dünyada daimi yaşar, 
Yurdunda bir evlad kalsa yadigar

Bu küre şeklinde yalnız yer değil, 
Her hat ki, dönüyor yuvarlaktır bil.

 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016