HAMD U SENA

HAMD U SENA 

Ne var ki mevcûd ise âlemde, güzel, doğru, iyi;
Arayan fikri, bulan râhu, seven sevgiliyi
Bize bahşetmiş olan Hazret-i Rahmân'a şükür.

O büyük Rabb'e şükürler ki, ayak bastığımız 
Yeri halketti barınsın diyerek varlığımız;
............
.........
...............
Geriyor hüsn-i ilâhîsine atlas perde...
En güzel vuslatı tattırmak için mahşerde
Bize, gündüz gece, zehrettiği hicrâna şükü
 
Not : Şairin varislerine saygı nedeniyle eksiktir. Şiirin  tamamı için Kitabını satın alınız.
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016