Gel ey ġamze kerem eyle raḳīb·i pür-fitenden geç

 
 
 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün
 
Gel ey ġamze kerem eyle raḳīb·i pür-fitenden geç
Beni anuñla bir itme yā andan geç yā benden geç

Dilā cān ise maḳṣūdūñ var ol ġonca-dehenden ṣor
Yā ẖōd laʿl·i lebi ise murādūñ mey diyenden geç

Kemān ebrūlaruña incinüb peykānuña geçdüm
Gel ey tīr·i müje biˀllāhi luṭf eyle geçenden geç

Gülistān mevsimi geldi nidersin çār dīvārı
Ruẖ·i cānāna ʿazm eyle göñül ḳayd·ı bedenden geç

Ṣanevber ayaġuñ öpmege Ṭūbā gibi baş egmiş
Ṣu gibi bir kez ey serv·i revān ṣaḥn·ı çemenden geç

Didüm rūz·i ezel oldum bu bezm·i ḥüsne pervāne
Gülüb didi ki gelmedi bu bezme kimse senden geç

Levend olduñsa baş egme Necātī vaẓʿ u destāra
Özüñ meydān·ı ʿışḳ içre şehīd eyle kefenden geç
 
 
Ali Nihad Tarlan, Necāti Divanı -
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016