Geh cefā geh cevr geh nāz oldı çün kim ẖū saña

 
 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Geh cefā geh cevr geh nāz oldı çün kim ẖū saña
Bī-vefā dil-dār imişsin ey ṣanem yā hū saña

Ḳıble ḥaḳḳı ṭoğruyam yoluñda ben līkin raḳīb
Egri sözler söylemişdür ey hilāl-ebrū saña

Gördi zülfin öpdüğüm ẖışm eyleyüb dil-ber didi
Varasın ögünesin eger ḳalursa bu saña

Ola cismümde benüm her üstüẖānum māh·ı nev
Ger olam ey māh-rū bir gice hem-pehlū saña

Ey göñül ʿışḳ odına yanmaḳ saña oldı ḥalāl
Vey gözüm mihrinde ol māhuñ ḥarām uyẖu saña

Devr·i ḥüsninde Necātī şād ü ẖandānsın yine
Luṭf yüzin gösterübdür beñzer ol meh-rū saña
 
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016