Eşqe könül vermeyen cânmı qıymaz bana,

Eşqe könül vermeyen cânmı qıymaz bana, 
Benliğini terk edüp eşq ile gelmez bana.

Eşqi murad edüben terk-i murâd etmeyen,
 Olubeni nâmurâd eşq ile uymaz bana.

Eşq ile Mecnûn olan eal ile dîvâneveş, 
Olubeni münkirim qal ile gelmez bana.

Diri iken ölüymüş, isteyüben bulmazam, 
Çünkü diri olmuyan eşq ile duymaz bana.

Cân-i cehandan keçüp istemeyen eşq erin, 
Dirlik içün eşq ile canını vermez bana.

Eşq ile Mecnûn olan eal ile dîvâneveş,
Olubeni münkirim qal ile gelmez bana.

Cân-i cehandan keçüp istemeyen eşq erin,
Dirlik içün eşq ile canını vermez bana.

Eşq oduna yanmayan Gülşenîdir sananuz, 
Rövşenînin yüreği mehr ile yanmaz bana.


 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016