Dimez nice sürinürsin kapumda sen de garîb

 
 
 
GAZEL

(me fâ i lün/ fe i lâ tün/ me fâ i lün/ fe i lün)

Dimez nice sürinürsin kapumda sen de garîb
Kimesne bencileyin olmasun vatanda garîb

Helâk ider hat u hâlün niçe benüm gibiyi
Selâmet ol ki komazsın beni inende garîb

Eğerçi ağır olur taş kopduğı yerde
Sitâre var ki akîki ider Yemen'de garîb

Kapunda âhuma yer yok aceb hikâyetdür
Bahâr u mevsim-i gülşen sabâ çemende garîb 

Mukîm idüm ser-i kûyunda der-be-der itdün
Garîb işler idersin bu derd-mende garîb

Zihî kemâl-i terakkî zihî cemâl-i celâl
Ki ışk bende garîb oldu hüsn sende garîb

Yazuk değül mi bana gülmemek işiğünde
Efendisi kapusunda olur mı bende garîb

Sabâ gibi yüzi üzre görüp Necâtî'yi
Didi nice sürinürsin kapumda sen de garîb
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016