Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

 
 
 
Gazel

Çünki yar ağyar ile dem-sazdır 
Bana günde bin kez ölmek azdır

Dürlü dürlü derde uğratan beni 
Kalb-i mail çeşm- şahid-bazdır

Gamzenin etdiklerin zülfün bilir 
Geceler uğru ile hem-razdır

Nice bir yile yanınca it rakib 
Gel bizimle git ol iti azdır

Çok cefa eyler bilip çok sevdiğim 
Nola nola bu da bize azdır

Gussadan mahlas dilersen ey gönül 
Adını divan-ı aşka yazdır

Ol gözü mestanenin etdiklerin 
Ey Necati cevr sanma nazdır
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016