Cedvelden iñen çıḳma ki pergāra çekerler

 
 
 
95
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün
 
Cedvelden iñen çıḳma ki pergāra çekerler
Ṭoġrı yolına gitmeyeni dāra çekerler

Ġālil yürüme ayaġı tozında gözüñ aç
Ki ̮ol sürmeyi şol dīde·i bīdāra çekerler

Gül devridürür ġonca-leb ü ḥoḳḳa-dehenler
Terk eyler iseñ bādeyi esrāra çekerler

Āşüfteler ol ġamze·i ẖūn-rīzüñ ucından
Ḫançerler ile sīnelere yara çekerler

Şimşād ṣalınmaḳda elüm var dimesün kim
Güzeller anı şīve·i reftāra çekerler

Gül Yūsufı devrüñde güzellik ṣatamaz hīç
Gün başına bir gerçi ki bāzāra çekerler

Bülbül çaġırur ṣalar elin ṭurra·i şimşād
ʿĀḳılları hep cānib·i gül-zāra çekerler

Gül devridürür ser-ẖōş ol utanma Necātī
Ḫaclet raḳamın cebhe·i hüş-yāra çekerler
 
 
 
Ali Nihad Tarlan, Necāti Divanı -
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016