Bir alay oldı perī şīveli āhū begler

 
 
 
|p67
 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün
 
Bir alay oldı perī şīveli āhū begler
Gözi āhūlaruñ alayına yāhū begler

Bir perī içün aḳar iki gözüm çeşmeleri
Ṣaḳınuñ bilmiş oluñ ılıdur ol ṣu begler

Kimseye uymasun ulaşmasun Allāh Allāh
Zülf·i bī-dīn ile ol ġamze·i cādū begler

Bī-vefālıḳlar ider yolına cānlar virene
ʿAcebā böyle mi ̮olur dünyede hep bu begler

Raẖt u baẖtum götüri oda urursañ dutmaz
Bir iki gūn beni bu dünyede maḥbūb egler

Ne güzeller ne Necātī ne selāmün ne ʿaleyk
Fāriġuz idemezüz kimseye ṭapu begler
 
Ali Nihad Tarlan, Necāti Divanı -
 

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016