Bercesteler

 
Bercesteler
 
içirdin bir şarâb-ı hoşgüvârı
ki aldın tâkat u sabr u karârı"
……
yâ vasl-ı yâr ola yâ yarıla yürek bâri
bu firkat odu ile nice intizâr ederim

……
ölme gönül firâk ile îsî-nefes gelür
yanma ciğer figân ile feryâd-res gelür
…….
yine yüzün güneşinden cihan münevverdir
saçın hevâsıyla bağ-ı can muattardır
 
……
*       Şeyhi Divanı
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016