Bercesteler

 
Bercesteler
 
Şeyhî nazmının kemâli gayretinden her fasîh
Bozdu dîvânın nizâmı cümle ser-defterdedir                     (G.36/7, s.132)
……
Sâz u söz ile inlesem ne aceb
Aşk ehli verdi gûşmâl ey dost            (G.11/6, s.107)
……
Şeyhî kamu uşşâka şerh eyle bu hüsn issin
Kim lutf-ı Hüseynîdir hulk-ı Hasen olmuşdur                 (G.27/7, s.123)
……
Sâzını mutrib düzet Şeyhî sözün âgâz kıl
Sohbeti germ et ki ol lutf ıssı sultân bundadır              (G.39/7, s.135)
….
 Çü kîl u kâlile Şeyhî şu'ûr olmaz imiş
Bu şi'r-i şi'rimi pes nice bir şi'âr ederim                         (G.118/7, s.214)
…….
Şeyhî’nin nazmıyile bâd-ı sabâ
Rûm elinden iltür Erzincân’a cân              (G.129/7, s.225)
…….
Her dem ki sohbet ede hayâlin ile
Şeyhî Kanlı yaşı şarâb u kebâbı ciğer yeter           (G.18/7, s.114)
 
 
*       Şeyhi Divanı
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016