Bana cân ü cehan sensiz gerekmez,

 

Bana cân ü cehan sensiz gerekmez, 
Behişt-i câvidan sensiz gerekmez.

İki âlemde sensen istediğim,
Anunçun în ü ân sensiz gerekmez.

Neye baxsam yüzin görmek dilerem, 
Nihân ü hem ayan sensiz gerekmez.

Nedür vechünden özge zahir, ey meh, 
K'anı deyim revan sensiz gerekmez.

Tenümde cân-i şîrin telx olan dem, 
Derem zövq-i revan sensiz gerekmez.

Eşitdim Gülşenî der Rövşenîye,
Bana dilden beyan sensiz gerekmez.

Gözümün qanlu yaşi hesretünden, 
Axan, höccet yeter, burhan gerekmez.

Reqîbi sür yanundan, ey perîxû, 
Melek yanında çün şeytan gerekmez.

Gören mehr ile, ey meh, nergisün der 
Gözüm âna neden heyran gerekmez.

Könülde Rövşenî derdün özüne,
Sana, ey Gülşenî, derman gerekmez.

Bana sensiz cân ve dünya gerekmez. Sensizken bana ebedî cennet de gerekmez.
İki düriyada da benim istediğim sensin. Bu yüzden sensiz hiçbir şeyi istemem
Neye baksam senin yüzünü görmek isterim. Gizli veya açık hiçbir şeyi sensiz istemem.
Ey ay yüzlü! Senin yüzünden başka görünen nedir? Şunu söyleyeyim ki, sensiz cân, ruh da ge-rekmez.
Tatlı canım vücûdumda acı vermeye başlayınca "zevk ve eğlence sensiz olmaz" derim.
İşittim ki Gülşenî, Rövşenî'ye "Bana sensiz açık-lama, dille ifadeler gerekmez" diyor. Bana derdün gerek, derman gerekmez, Tenümde senden özge cân gerekmez.
Könül Misrinde Yusifden ezîzim, Senün sevgün gerek, sultan gerekmez.
Bana senin derdin gereklidir, derman gerekmez. Vücudumda senden başka cân, ruh gerekmez.
Mısır'a benzeyen gönül ülkesinde Hz. Yusuf'tan değerliyim. Bana saltanat değil senin sevgin ge-rektir.
Seni bilmek yeter âlemde bana, Cahanda sensizün ürfan gerekmez.
Bana dünyada seni bilip anlamak gereklidir. Dün-yada sensiz ilim ve irfana ihtiyacım yoktur.
Hasretinden gözlerimden akan kanlı yaşlar delil olarak yeter; başka delile, ispata gerek yoktur.
Ey perî huylu güzel! Rakibi yanından kov, çünkü meleğin yanında şeytan gerekmez.
Ey ay yüzlü sevgili! Gözlerini gören nergise ben-zetir. Benim gözlerim onlara neden hayran ol-masın!
Ey Gülşenî! Senin gönlündeki Rövşenî derdine derman gerekmez.
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016