HABÎBİM
AYIN ŞİİRİ

HABÎBİM

Gülde bülbül inler ağlar
Her seher ah gönlü dağlar
Ol niyâzlar dilde çağlar
Nâle sensin sen Habîbim

 

Korkuyorken îtiraftan
Sardı âteş her taraftan
Gelde kurtar yâr araftan
Şûle sensin sen Habîbim

 

Yandı bağrım yandı kordan
Zerre yoktur hiç sürûrdan
Örselenmiş kalbe nûr'dan
Hâle sensin  sen Habîbim

 

Etmedik azken kanâat
Oldu dünyâmız harâbat
Bekleriz senden şefâat
Çâre sensin sen Habîbim

 

Başta tâcım serverimsin
Dilde virdim ezberimsin
Doğru râhım rehberimsin
İlle sensin sen Habîbim

fâilâtün / fâilâtün

NECİBE TAŞKIN  ÇETİNKAYA

Necibe ÇetinkayaGold Üye / Kadın / 3/19/2017