Abdi Şarkikarahisarlı 

Abdi Şarkikarahisarlı (?, İstanbul - Ö. Şebinkarahisar 1884), Türk divan şairi.

 

Babası, Akkoyunluların  soyundan gelen  Şebinkarahisarlı Osman Ağa'dır.  Abdi, Şarkikarahisa- Şebinkarahisar’da doğdu. İstanbul'da öğrenim gördü. Divan kâtipliklerinde, Bosna Vilayet Meclisi başkâtipliğinde, kaymakamlıklarda görevlerde bulundu. Bosna Vilayeti meclis Başkâtibi iken bu görevinden 1853 yılında azledildi.

Bosna’daki görevinden sonra çeşitli yerlerde kaymakamlık, mutasarrıflık, hâkimlik, gibi görevlerde bulundu. Son olarak Şarkikarahisar Bidayet Ceza Mahkemesi reisi oldu. Bu görevinde iken 1884 yılında vefat etti.

Bosna'da görevliyken  amirlerinin yolsuzluklarına şahit olmuş, memurların yaptıkları yolsuzlukları da gözlemişti. Gördüğü ve işittiği yolsuzlukları   yazmaya koyuldu. Bu konuları işlemek için yazdığı ve yönetim bozukluklarıyla ilgili gözlemlerini içeren "Nevpeyda" adlı eserini Asır gazetesinde  tefrika etti.  Daha sonra bu çalışması, "Nutk-ı bi-pervâ ile akl-ı dânâ" adıyla 1870'te kitap olarak  basıldı.

Aruz vezniyle yazılmış şiirleri yanında hece vezniyle yazılmış şiirleri de vardır. Abdi’nin henüz yayınlanmamış bir de divanı vardır.

 

Başlıca eserleri: Divan, Nutk-ı Biperva ile Akl-i Dânâ Beyninde Bir Muhavetere, Erzurum Lehçesi'dir.

 

 

 

 

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016