Sarıkamış Faciası Ağıt ve Manileri Liste 2

 
Sarıkamış algan oldu
Zalim Urus murad aldı
Sahipsiz kaldı gelinler
Gara giyip saçın yoldu
 
Sivas´tan Sarıkamış´tan
Yatamıyom kara düşten
Hastam zayıf arabacı
 Yavaş indirin inişten.
 
Sarıkamış Altın Bulak
Soğanlı`yı biz ne bilek         
Bizim uşak göycek gezer     
Ağca zıbın, kara yelek
 
Soğanlı´da soğan olur
Kar,tipisi boran olur
Urus´u bozgun görenler
Anasından doğan olur 
 
Soğanlı´da bir harp oldu
Nece canlar telef oldu
Sarıkamış alınışın
Sağ olanlar mektup yazdı. 
 
Bardız Deresi kan çağlar                                                                                                   
Analar ciğerin dağlar         
Çil Horoz dağı salında
 Neçe nişanlılar ağlar    
 
Allah(hü)ekber Kars´ın dağı
Mübarek şehit yatağı  
Allah(hü)ekber´de söndü hep
Doksan bin evin ocağı
 
Allahüekber yan yatar
Kızarmış da güneş batar
Allah(hü)ekber´in döşünde
Neçe bin şehitler yatar
 
Allahüekber kar, boran
Tırmandık dağlara yayan 
Gökten ateş dökülse de  
Yılar mı hiç Ali-Osman 
 
 
Cumali Karataş,  YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-9, https://www.yeniadana.net/kose-yazilari/yuzyilin-agidi-sarikamis-9-447.html

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016