Sarıkamış Faciası Ağıt ve Manileri Liste 1

 
Sarıkamış Faciası Manileri 
 
Sarıkamış´ta var maşın
Urus yığmış ağır koşun
Bizim uşak açık, çıplak
Dağlarda buyudu kışın
 
Sarıkamış için meşe
 Urus yaktı hep ateşe
Bizi koydu eli bacılı
Nere gitti Enver Paşa 
 
Sarıkamış al kan oldu
Zalım Urus murat aldı
Kimsesiz kız, dul gelinler
Kara giyip saçın yoldu
 
Sarıkamış ne aralı
Kimi ölmüş kimi yaralı
Bunu duymuş var m´ola
Yalan dünya kurulalı
 
Sarıkamış saza döndü
Dağları gülzara döndü
Serçe canlı Ermeniler
Hepisi şahbaza döndü
 
Çadırlar dağa kuruldu
Hücum borusu vuruldu
Bir Sarıkamış uğruna
Doksan bin fidan kırıldı
 
İbrişimin kozaları
 Battın Avşar kazaları
Sarıkamış`ta kırıldı
Gonca gülün tazeleri
 
Şarkışla Sarıgamış´tan
Bir haber verin Memiş´den
Ağır indir arabacı
Hastam inemez inişten
 
Sarıkamış algan oldu
Zalim Urus murad aldı
Sahipsiz kaldı gelinler
Gara giyip saçın yoldu
 
 
Cumali Karataş,  YÜZYILIN AĞIDI SARIKAMIŞ-9, https://www.yeniadana.net/kose-yazilari/yuzyilin-agidi-sarikamis-9-447.html

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016