ŞİİR DİLİ NEDİR

ŞİİR DİLİ NEDİR
 
Fransızca  :      
İNGİLİZCE:        poetry , poem  lanquage
Almanca  :     
 
Osmanlıca:   
Arapça :       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:   
 
 
 TANIMLAR:
 
Coşkuyu ve estetik ifadeyi amaç edinen eserlerdeki sanatsal ve edebi değer taşısın amacı ile söylenmiş manzum dildir.
 
Bu dile sanatsal (şiirsel) işlevde kullanılan dil de denilir.  Şiir dili de edebi ve sanatsal bir dildir. Şiir dili edebi dilin nazım yönüdür. ( bkz EDEBİ DİL )  
Esasında edebi dili edebi nazım, edebi nesir diye ayırmak da mümkündür. Bu tarif kaba gibi gözükse de edebi olmayan, sadece biçim taşıyan nesir ve şiiri ifade için de gereklidir.  Bu tarif ile her yazının ve şiirin edebi dil taşımadığını veya taşıyamayacağını da ifade etmiş olur.
 
Şiir dili sözcükleri öz ve gerçek anlamlarından farklı kullanan, sözcükleri çağrışım yaratacak anlamlarda kullanmaya gayret eden, sözcükleri ritim ve melodi yaratma amaçlı ses uyumları ile sıralamaya çalışan, imgeler ve düşünce düzenlemeleri ile meydana getirilen bir edebi dildir.
 
Sözcükleri mecaz ve benzetme maksatlı kullanırken dahi sözcüklere özel ve yeni manalar katma, bir sözcüğe bir den çok kinayeli, tevriyeli ihamlı mana yükleme gayelerini de taşır.  Şiir dili  kurmaca, keyfi, eşdeğersiz,şahsi, hatta ölçülü, kafiyeli duraklı ve  ahenklidir. Üstelik tüm bunları bir arada taşısın diye özel çaba, özel emek, özel gayretlerle yazılır.
 
Şiir dilinde doğal ve gündelik dilin düzensiz ve doğrudan anlatım amacından aykırı düşünen, sözcüklerin anlamlarına taşımaya alıştığı anlamlardan farklı hatta hayali anlamlar yükleyen, izahı veya başka dile tercümesi pek de mümkün olamayan özel bir dildir.
 
Şiir dili, gündelik  dilin özellikleri ile yazılır ama gündelik dilin iletişim kurmak, ifade etmek, , açık , anlaşılır olmak amaçlarını taşımaz. Şiir dili özel bir çaba ile meydana gelir özel bir çaba ile de anlaşılmaktan ziyade algılanır ve hissedilir. Şiir anlatmak değil, hissettirmek, imalar oluşturmak hayaller hayal ettirmek için yazılır. Şiirin dili okuyana basit anlamları izah etme dili değil, hissettirme,  düşündürme, hayal kurdurma, duygu uyandırma, okuyanları müzikal bir atmosfere taşıma dilidir.
 
Dünyanın her yerinde ve her gelenekte sihrin kelimelerle yapıldığı mâlum-u cihandır. Sihirbazlar kelimelerle oynarlar; şairler de öyledir ve ben şair ve sihirbazlardan uzak durmaya çalışırken geceleri onların, "nasıl olup da böyle yapabildiklerini" deli gibi merak ederim. Sonradan mısraı okuduğumuzda çarpılırız; çarpılır mıyız? Ben çarpılırım, çarpılanlardanım; ” Ahmet Turan Alkan "Eski Şiirin Rüzgârıyla!”
 
 
DİĞER TÜRK LEHÇELERİNDEKİ KARŞILIKLARI
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016