Mevlid’inden

 
Mevlid’inden
 
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
 
Âmine aydur çü vakt irdi temâm
Kim vücûda gele ol Hak vehbeti
Susadum su diledüm içmekliğe
Virdiler bir kıf ki dolu şerbeti
Kardan ağ idi vü hem soğuk idi
Dahı şîrîndi şekerden lezzeti
Sonra gark oldı vücûdum nûr ile
Bürüdi beni o nûrun ismeti
Geldi bir ak kuş kanadıyla benüm
Arkamı sığadı kuvvetle katı
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016