Anlam Değişmesi

 
 
Anlam  Değişmesi :
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
 
Fransızca:  changement sémantique 
İNGİLİZCE :  semantic change 
Almanca:  Beudeutungswandel
 
 
Bir kelimenin anlamında olan değişme ler:  ANLAM DARALMASI, ANLAM GENİŞLEMESİ, ANLAM İYİLEMESİ, ANLAM KÖTÜLEŞMESİ, ANLAM KAYMASI ve BAĞINTILI, BAĞIMSIZ, YAKIŞIR, RASLAMALI, BİRİNCİL ve İKİNCİL denilen dilbilimdeki anlam değişmeleridir.
 
“Bir kelimenin gösterdiği anlamdan az veya çok uzaklaşarak yeni bir anlam kazanması”[1]
 
 Bir dilde meydana gelen ve anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam iyileşmesi, anlam kötüleşmesi gibi değişme olayları ile asıl bir anlamdan başka bir anlama geçiş gibi anlam olaylarını ifade eden bir terimdir.
 
ANLAM DEĞİŞİMLERİ ÖRNEKLERİ
 
Eski dilde  “ Yufka”  ince, dayanıksız , günümüzde ince açılmış hamur
Eski dilde  “Tütün” sözcüğü eskiden sadece  “duman” anlamında  iken günümüzde  anlam genişlemesine  de uğrayarak “Nikotin içeren yapraklı bitki”  sigara anlamlarına da evrilmiştir
Eski dilde okşamak «benzemek»,  günümüz Türkçesinde. okşamak «okşamak»;
Eski Türkçe: . Sakınmak «düşünmek, üzerinde durmak, plânlamak»,
Eski dilde okımak «davet etmek, çağırmak»,  günümüzde Okumak «okumak»
Eski dilde Yavuz;  hır çıkaran, günümüzde yiğit
Eski dilde uslu "akıllı" ,   günümüzde uslu "yaramazlık etmeyen, haşarı olmayan"

Terkos , göl adı anlamından musluk suyu anlamına 
Palas , saray anlamından ,  otel, hatta küçük otel , dar, basit, gevşek, kötü anlamına kaymıştır.
 
[1] BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016