Kırım'dan Gelirim

 • Kırım'dan Gelirim

 • Kırım’dan gelirim adım da Sinan’dır
  Kılıncımın suyu kandır da dumandır 

  Kırım'dan gelirim atım da Arap'tır
  Gizlenme Nemçelu halin de haraptır
  Gizlenme Nemçelu meydan da burdadır

  ***

  Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır
  Kılıncımın suyu kandır da dumandır
  Haber geldi düşman da Tuna'ya inmiş
  Haddin bildirmeğe ahdım da yamandır

  Kırım'dan gelirim atım da Arap'tır
  Gizlenme Nemçelü meydan da burdadır
  Macar ellerinde bilinmeyen varsa
  Meydan okumak için Sinan da burdadır

  Gah köle olursun ve gahi asi
  Er sözü fehm etmez elin kahpesi
  Gizli işim yoktur bilmeyen varsa
  Dizgin kırmak olmaz meydan burası

 • Kemal Altınkaya

 • Rumeli

 • 28.01.1951 yılında Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 865. Türkünün ilk şekli TRT repertuarından, ikinci şekli Sadi Yaver Ataman'ın Bu Toprağın Sesi: Memleket Havaları (1951) adlı kitabından alınmıştır. Her iki güfte de Kemal Altınkaya'dan derlenmiştir. 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016