Nabi'den Seçme Beyitler

Seçme Beyitler
.
Bir güne zevkıyâb-i gam-i firkat olmuşuz
Kim yâre hasretiz demeğe hasret olmuşuz
 
Ayrılık gamından öyle zevk almışız ki, sevgiliye hasretiz
demeğe bile hasret olmuşuz.
 
Olmuş o kadar halk-ı cihan mekrde ustad '
Kim sâbıka-i şöhret-i şeytan unutulmuş
 
Dünya halkı hile-hud'ada o kadar usta olmuştur ki
Şeytanın eski şöhreti unutulmuş, gitmiş.
 
Bu asr-i keç-âyîn ü keç-âmuzda Nâbî
İnkâr tesebbüt eder ikrar tehallüf
 
Bu daima tersine dönmeği kendisine usul ittihaz eden
ve insana hep ters düşünmeği öğreten asırda, ey Nabi,
 
inkar etiğin şey gerçekleşiyor, ikrar ettiğin de —düşünülenin
aksine— bir tecelli gösteriyor

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016