Fatih Türk Donanmasını Karadan Nasıl Yürüttü

 
6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul kuşatması başlamasına rağmen, ilerleyen günlerde bir netice alınamamıştı. İşte bu sıralarda, Fatih Sultan Mehmed Hân dahiliğini bir defa daha göstermiş, 72 parçalık Türk donanması 21-22 Nisan Pazar günü gecesi karadan yürütülerek Haliç’e indirilmişti. Aslında bu olay, akıllara durgunluk verecek şekilde azâmetli bir işti.
1750 metre civarında uzunluğu olan bu güzergâhın büyük bir kısmı ağaçlık, çalılık ve üstelik büyük yokuş ve inişlerle dolu idi. Çalılıkların temizlenmesi için Bizanslı esirler çalıştırılmıştır. Karadan gemi naklinin bilhassa inişlerde çok zor olduğu, çok ince hesaplara dayandığı, birçok yerde kayıtlıdır.
Fatih Sultan Mehmet Avar Türklerinin de gemilerini karadan yürüttüğünü biliyordu. O nedenle önceden güzergâhı tespit etti, yağlar yerine kondu, ağaçlar kesildi ve gemiler sessizce indirildi.Yoksa bazı kaynaklarda anlatıldığı gibi gemiler bir gecede mucizevî bir şekilde kendiliğinden karadan denize inmedi. 
Gemilerimiz 21-22 Nisan 1453 gecesi, Dolmabahçe Kumbaracı yo­kuşunu takip ederek, Asmalı Mescid’den,Tepebaşı yoluyla Kasımpaşa’ya ormanlık ve toprak yollar temizlenerek bir yol açıldı. Yola, çam ve diğer ağaç kalaslar döşendi ve üzerle­rine iç yağı, zeytinyağı sürülerek kaygan hale getirildi. Do­nanma, binlerce nefer ve yük hayvanları ile çekilerek bir gecede Haliç’e indirildi.
Fatih'in gemilerini karadan yürütüp denize indirmesi harekatının, arazi yapısı, savaş durumu ve gemilerin yapısı ve büyüklüğü dikkate alındığında günümüzde bile bugüne kadar yapılmış en cüretkar ve dahiyane bir hareket olarak değerlendiriliyor.
22 Nisan sabahı birden bire karşılarında 72 parça gemi görünce Bizanslılar büyük bir paniğe kapıldı.
 
 

Ömer Faruk HüsmüllüGold Üye / Erkek / 6/22/2017