Nazar Gözdeğmesi ve Nazarlık NedirNAZARLIK VE NAZAR  NEDİR.

Nazar Nedir

Nazar kelimesi Arapça'dan Türkçe'mize geçmiş bulunmaktadır. Nazar, kötü niyetli gözün etki altında kalan kişiye verdiği zarar  demektir. Nazarı bilimsel olarak da kabul eden yaklaşımlar bulunmaktadır. Sözlükte bakma, bakış, göz atma, fikir, düşünme, dikkat, teveccüh gibi manalara gelen, Arapça'da İsa¬bet-i Ayn, Parapsychology (Parapskoloji) biliminde de Psychokinesis (Psikokinezi) adı verilen nazar, terim olarak, bazı insanların cisimlere ve varlıklara bakmak suretiyle maddi ve manevi tesir meydana getirmesi halini ifade etmektedir.

“Psikokinezi” denilen nazar, göz değmesi bir çeşit büyülemedir. Bilim adamlarının da tespit ettikleri gibi, göz yoluyla bir çeşit hipnoz olayı da gerçekleşebilmektedir. Göz ile hipnoz olayına hayvanlarda da rastlarız. Örneğin yılan, fare, kuş veya diğer avlarını böyle yakalar. Gözlerinden gönderdiği sihirli veya hipnotize eden bakışlar yoluyla avının beyin fonksiyonlarını bozarak  bocalayan avının yakalamaktadır. Bir kısım gözlerin nazar konusunda daha etkili olması da saydamlığının fazla olması ile ilgili olsa gerektir. "İnsan özellikle kıskançlıkla ve kötü niyetle, yani kem gözle bir şeye baktığı zaman daha çabuk zarar verebilir. Bu yüzden kişinin beğendiği bir şeye ısrarla bakması halinde ona, “Allah dilemezse hiçbir şey olmaz” anlamına gelen “Maşaallah” veya “Allah’ın bereketi üzerine olsun anlamına gelen “Barekallah” demesi tavsiye edilmiştir." ( Zeynel Eroğlu, medyumca.com/nazar_nedir.)

Nazar bilimsel olarak da incelenmiş,  İnsan bünyesinden yayılan zararlı ışınların beyin gücüyle beraber belli bir yere odaklanması sonucu, canlı veya cansız nesneleri olumsuz yönde etkilediği klinik deneylerle tespit edilmeye çalışılmıştır.

Nazar bir çok dini kitaplarda,değişik tarzlarda ifade edilen bir negatif enerjidir. Nazarın iki türlü olduğuna inanılır:

KÖTÜ AMAÇ OLMADAN ÇIKAN KÖTÜ NAZAR: 

İnsanın  kendine,  çok yakınına  ve diğer sevdiklerine kötü amaç gütmeden verdiği zarar, kötü amaç taşımadan ürettiği negatif enerji şeklidir. Nazara  inanmayan insanlarda bu enerji  harekete geçmeyecek, dolayısıyla böyle insanlara nazar değme olasılığı çok zayıf olacaktır.

İnsanın bir başkasına nazar etmesi : Beyin kıskançlık duygusu ile hareket ettiğinde yine negatif enerji üretimine yol açar. Bazı insanlarda bu tür kıskançlık duygusu çok yüksek olduğundan o insanların nazarı daha çok değer. Daha doğrusu yaydıkları negatif enerji çok yoğun olur. Bir hayli maddi veya manevi zarar verebilir

Nazar insandan insana bulaşan bir çeşit kötü güçtür. Bazı insanlarda bu kötü güç çok yoğundur. Genellikle bakışları ile kötü gücünü hayran olduğu, çok beğendiğinden dolayı kıskandığı kişilerin üzerine isteyerek veya istemeyerek yönelten kötü niyetli, kötü duygulu ve nazar değdirttirme yeteneğine sahip kişi nazarının değdiği kişiye büyük zararlar verebilir. Nazar değen insan halsizleşir, hastalanır, o anda bir kazaya  veya belaya uğrayabilir.  İlk etapta nazar alan kişi kendisinin hastalandığını zanneder ama kötü bir güç olduğu için zaman içerisinde yatağa da düşebilir. Nazar ile bakış arasında bir ilişki olduğu düşünülür. Kötü etkiler güç sahibi kişiden mağdur kişilerin üzerine salındığı varsayılır veya buna inanılır.

Nazardan korunmak için çeşitli yöntemlerin olduğu varsayılır. Kapı önüne at nalı çakmak, özerli otundan alet yapmak, nazar boncuğu takmak, nazar duası okumak, muska yazdırmak, hemayili takınmak, okutmak, üfletmek, dua ettirmek, kurşun döktürmek, nazar duaları okumak, koltuk altına nazar duaları takmak, yastık altına muska takmak, boyuna, arabaya, kapı girişlerine, muska suyu dökmek vb.

 

İLGİLİ BAŞLIKLAR VE LİNKLERİMİZ

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016