GAZEL Sen pâydâr ol ki bu âlem gelür gider

 
 
GAZEL
 
Sen pâydâr ol ki bu âlem gelür gider
‘Işkun ırılmasun ki bu âdem gelür gider
 
Sen payidar ol ki, bu âlem gelir gider.
Aşkın da sürekli olsun, zira insanoğlu gelir gider.
 
Sen sanma ki devâmı ola bu vücûdunun
Zîrâ vücûd zâtuna dem dem gelür gider
 
Bu varlığının sürekli olacağını zannetme.
Zira varlık senin özüne zaman zaman gelir gider
 
Bu dünyâ varlığını şuna benzedür gönül
 Ki subh-gâh vaktine şebnem gelür gider

Her bir nefesde cân gelür ü yine hem çıhar
 Dem dem gözümden işbu yola dem gelür gider

Hîç kimsenün bu dünyâda yohdur selâmeti
 İllâ hayâl-i yâr müsellem gelür gider
 
 
 





EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016