Yemame Savaşı Hz Ali ve Yemame Cengi Destanı

 

  Yemame Savaşı  veya  Yemame Vakası olarak da bilinen savaş  Hz Ali’nin kahramanı olduğu  bir destan haline dönüşmüştür. Tarihteki bu savaş  Arabistan Yarımadası'nın doğusundaki, Yemame bölgesinde kendisini peygamber ilan eden Müseylime'ye bağlı kuvvetler ile Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu arasında yapılan  bir savaştır. (Mayıs-Haziran 633).

 

Müseylime bu bölgede Beni Hanife kabilesini  kendisine bağlamayı başarmış ve kendini Hz Muhammed’in peygamberlik ortağı olarak  ilan etmiş, “Rahmân” adında bir meleğin vahiy getirdiği iddiasında bulunduğu için kendisine  “Rahmân-Yemâme”  denilmeye başlanmış, farz namazlarını kaldırıp, içki ve zinanın serbest olduğunu söylediği için taraftar bulmakta zorlanmamıştır.”[1]

 

Savaş  Hz Muhammed’in vefatından sonra olmuş  Hz Ebubekir’in Halife Ebu Bekir, Müseylime’ye ,Habib bin Abdullah Ensari'yi  elçi göndererek  yalancı Peygamberlik iddiasından vazgeçmesini istemiştir. Müseylime  üzerine gönderilen öncü kuvvetler de mağlup olunca  Hz Ebu Bekir, Halid Bin Velid’i Müseylime üzerine gönderir.

 

Savaş Milâdî 632 yılında Yemame bölgesinde yapılır. Halid Bin Velid  “Akraba” denen yerde Müseylimetü’l-Kezzab   ve adamlarından ağır bir yenilgi alır. Ardından birliklerini toplayarak giriştiği üç saldırıda da başarı sağlayamaz.  Bunun üzerine Halid bin Velid, askerlerini ensar ve muhacirin olarak iki gruba ayırarak, “ Allah yolunda kimin daha iyi savaştığını şimdi gösterin”  der ve yeniden savaşa girer.  Yapılan son savaşta  Müseylime ve savaşçıları, duvarlarla çevrili bir bahçede sıkıştırmış ve  Vahşi bin Harp  adındaki  müşrik iken Hz Hamza’yı da  mızrağı ile şehit eden  sahabenin aynı mızrakla  Müseylime’yi  öldürmesinden  sonra savaş  sona ermiştir. ( bkz  PEYGAMBERLİK OYUNLARI SECCAH İLE MÜSEYLEME ) 

 

Savaş sonrasında “Halid bin Velid komutasındaki Müslüman ordusu iki bin kişiden fazla şehit verirken Müseylimetü’l-Kezzab’ın taraftarlarından yirmi bin kişi ölmüştür.”  Fakat bu savaşta ensar dan pek çok hafız şehit olmuş, Kuran’ın bazı ayet ve surelerinin kaybolabileceği tehlikesi oluşmuştur. Bunun üzerine “Kur'an'dan birşey kaybolmasın diye dağınık olan bu vahiy malzemesinin toplanmasına karar verilmiştir”  [2]

 

Kaynaklar Hz Ali’nin  bu savaşa katılıp katılmadığı konusunda hiçbir bilgi vermese de Hz Ali’nin de bu savaşa katılmış olması muhtemeldir. Hz Ali’nin etrafında şekillenen “Yemame Cengi destanında “ Halid Bin Velid’in  ikinci bir fiğür olarak kalması  dikkat çekicidir.

Hz Ali’nin Yemame Cengi adlı destanındaki olaylar ile Halid Bin Velid’in komuta ettiği Tarihteki Yemame Savaşı arasında isim benzerliği dışında hiçbir ortak yan bulunmamaktadır.

Yemame Cengi Destanı’nın diğer Hz Ali’ Cenknamleri gibi 14 yy da yazıya geçirilmiş olması gerekir.   V. Mahir “hususi kitaplığımızdadır “diye not düştüğü  “Gazavat- ı Ali “ ( Merhur Şah’ın Müslüman olması Yemamae Cengi, Destan-ı Ahtem)  adlı nüshanın 14 yy da yazıya geçmiş olduğunu belirtir. [3]Hz Ali’nin diğer cenknamlerinin de bu yüzyılda yazıya geçirilmiş olması Kocatürk’ün bu görüşünü desteklemektedir.

Bu yazma nüshalarından bir tanesi Ankara Milli Kütüphanededir. Yemâme Cengi, Ankara Milli Kütüphane, 06 MK. Yz. A 5897, 462.

 

YEMAME  CENGİ DESTANI ÖZETİ

Henüz küçük olan Hasan ile Hüseyin bir şehidin mezarının başında kuran okurken Yemame adlı zorlu bir kafir beyi onları kaçırıp Yemame ülkesine götürür.  Cellâtlarını çağırarak kafalarını kesmesini emreder. Vezirleri kâfir beyine bir gün bekleyip sabretmesini telkin ederler ve kâfir beyi de idam için  beklemeyi uygun bulur.

Bu sırada Hz Ali ‘de çocuklarını aramaya çıkmıştır.  Onların izlerini sürerek Yemame  kalesine kadar gelir.  Kendinin kim olduğunu bildirmeden onların pek çok pehlivanını yener. Sonra da kendisini tanıtarak cenge  girer meleklerin de yardımı ile düşmanı yenerek  Hasan ile Hüseyin’i de onların elinden kurtarır.

 

İLGİLİ lİNKLER 

Gazavat- ı Ali Ahtem Destanı

KAYNAKÇA

  • [1] https://www.sorularlarisale.com/makale/9242/yemame_savasi.html
  • [2] Hamdi Boydak, Hz Zeyd BinSabit İstanbul - 14.08.2002
  • [3] V. Mahir Kocatürk, Türk  Edebiyatı Tarihi MEB 1970, SHF.157


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Gazavat-ı Ali Der Memleket-i Sind Hakkında ve Özeti
2 Gazavatı Bahri Umman ve Sandık ile Hatırlattığı Mitolojik Öğeler
3 Gazavatı Bahri Umman ve Sandık Destanı ve Özeti
4 Gazavat- ı Ali Merhur Şahın Müslüman Olması Destanı
5 Gazavat -ı Ali Ahtem Destanı
6 Kirdeci Alî Kesik Baş Destanı
7 HZ ALİ CENKNAMELERİ
8 Güvercin Destanı Kirdeci Ali Hz. Muhammet ile Güvercin
9 MENAKIBNÂME NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ
10 Menkıbe-i Yunus Emre

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016