Dasitan'ı Muhammed- Ömeroğlu - 

Dasitan’ı Muhammed- Ömeroğlu –

 

14 yy da yazılmış olan Müslümanlığı yaymaya yönelik olarak oluşan destanlardan biridir. Bu eserden ilk söz edenlerden biri V. Mahir olmuş,  Türk Edebiyatı  Tarihi adlı kitabında Destanın özeti hakkında kısa bir bilgi vermiştir. V. Mahir, “Hususi Kitaplığımızdadır” diye not düştüğü bu eserin yazma nüshasında eserin müellifi veya yazıya geçiren kişinin  Ömeroğlu olduğunu yazma nüshada geçen iki beyti de yazarak  ifade etmiştir.

 

Destan beyitler halinde ve Mesnevi nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

 

Ey Ömeroğlu diler isen Hakka
İrişesin bulasın ömr-ü beka

Emrini dut dahi söz sünnetin
Kim şefaat ideler sana yarın [1]

 

Şükrü Elçin , “Ömeroğlu‘nun “Hâza Kitâbu Dâsitân-i Muhammed”i, Milli Folklor Dergisi, C. 27-, 1995 te eserin tamamını günümüz harfleri ile yayımlamıştır.

Eserin Konusu ve Özeti

 

Bir gün Hz. Muhammet ahrette  ümmetinin halinin ne olacağını düşünüp ağlamaya başlar. Etrafında bulunan Hz. Ebubekir, Hz Ömer, Hz, Osman ve Hz. Ali,  Ayşe ve Fatma onun bu haline üzülürler. Peygamber onlara “ Ahrette ümmetim için ne yapacaksınız diye sorar. Onlar da Hz. Peygamberi teselli ederek  her bir başka türlü şefaatte ve fedakârlıklarda bulunacaklarını anlatırlar.  Her biri Müslümanlar için ahrete gitmeden dualar ederek Allah’a cennete gitmeleri için yalvarır.  Hz Ayşe’de Allah'a yalvararak bütün  Müslümanların cennete gitmesi için  ağlayarak dua eder. Melekler ise onları gökte dinlemekte ve  onları dinleyerek ağlaşmaktadır.

 

Hz. Allah buunun üzerine Cebrail’i çağırır ve

 

Tiz iriş benden selam ile ana
Ne durursun tiz iriş direm sana

Ağlamasın gönlünü dutsun safa
Söyle didi Aişe Mustafa

Çünkü mahşer ola yarın göreler
Mahlukat kamusu  yirden duralar

Ümmeti Aişe’ye bağışladım
Anun ile iş bu işi işledim. [2]

 

Diye haber salar. Cebrail, Allahın katından gelerek   Hz. Muhammed’e  ümmetinin suçlarının en sonunda af olunacağını  ve cennete gireceklerini müjdeler.

 

 

İLGİLİ lİNKLER 

 

Gazavat- ı Ali Ahtem Destanı

 


KAYNAKÇA

  • [1] Mahir  Kocatürk,  Türk Edebiyatı  Tarihi, MEB 1970 , SHF 145
  • [2] Şükrü Elçin , “Ömeroğlu‘nun “Hâza Kitâbu Dâsitân-i Muhammed”i, Milli Folklor Dergisi, C. 27-, 1995


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Güvercin Destanı Kirdeci Ali Hz. Muhammet ile Güvercin
2 Kirdeci Alî Kesik Baş Destanı
3 Hz Hamza Hikayeleri Hamzaname ve Hamzavi
4 Hz Hamza Hamza bin Abdulmuttalîb
5 Hz Hasan Hayatı ve Halifeliği
6 Gazavat-ı Ali Der Memleket-i Sind Hakkında ve Özeti
7 Gaza ve Gazavataname Nedir
8 MENAKIBNÂME NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ
9 Dasitan'ı Muhammed- Ömeroğlu -
10 Gazavat -ı Ali Ahtem Destanı

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016