Nakkaş Ve Ressam

Nakış alkışlar nakkaşı,
Resim gösterir ressamı,
Olmaz mı hiç?
Şu hikmetli bedenin nakkaşı
Ve şu sanatlı simanın ressamı.

Şâir’ül İslâm Yûnus Kokan

Şair'ül İslam Yunus KokanÜye / Erkek / 7/30/2018