UYGUR TÜREYİŞ DESTANI

UYGUR TÜREYİŞ DESTANI
 
Çevrede bir ihtiyar kurt belirdi,
Gündüz demez gece demez gelirdi.
 
Hep kuleye bakar bakar ulurdu,
Kulenin altında yatar kalırdı.
 
Sonraları bir in yaptı kendine,
Orada yatmaya başladı yine.
 
Haftalar ve aylar geçti böylece,
Kuleyi gözetledi durdu her gece.
 
Kız kardeşlerin küçük olanı,
Ablasına sundu şöyle bir planı.
 
Bu bozkurt Gök Tanrı olmasın sakın,
Kurt görünümünde gelmesin sakın.
 
Diye diye ablasını kandırdı,
Gök Tanrı bu diyerek inandırdı.
 
Ablasını razı etti indiler,
Bozkurt ile orada evlendiler.
 
Kızlar o bozkurttan hamile kaldı,
Dokuz Oğuz, On Uygur dünyaya geldi.
 
Sesleri de kurt sesine benzerdi,
Şarkıyı da kurt gibi ünlerlerdi.
 
 Dokuz Oğuz, On Uygurların boyu,      
İşte bu çocuklardan türedi soyu.
 
İbrahim Sağır 
 
 
 

İbrahim SağırVip Üye / Erkek / 1/20/2016