Perde Nedir Tiyatro Oyunlarında Perde

Perde Nedir Tiyatro Oyunlarında Perde

 

Tiyatro eserlerinde oyunun bölümlerinin her birisine denir.  Perde tiyatro eserlerinde oyunun belli başlı bölümleridir.

Tiyatro oyunlarının serim, düğüm, çözüm bölümleri perdelere göre düzenlenir. Bu nedenle tiyatro oyunları sahne ve dekorları değişen perdelere göre düzenlenir.  Tiyatro oyunlarındaki her bölüm perdenin açılması, sahne ve dekorların değişmesi ile ortaya çıkar. Perdenin açılması ile başlayan bölüm perdenin kapanması ile biter.

Bu bölümler arasında geçen süreye ise mola denir. Perdenin açılması ile o bölümün sahnesi de görünür. Her bölümde olayın geçeceği mekânı temsil etmek üzere düzenlenmiş bir sahne ve dekor tertip edilir. Perdenin kapanması ile o bölümün bittiği anlaşılır.  Perdelerin açılıp kapanması arasındaki süreye mola denilir. Mola esnasında oyunun diğer perdesi için dekor ve sahne düzenlemesi yapılır.  Perde kaç kez açılıp kapanmış ise oyun o kadar bölüme ayrılmış olur. Üç perdelik oyun, beş perdelik oyun, tek perdelik oyun sözleri o oyunun kaç bölümden oluştuğunu da ortaya koyar.

Perde, tiyatro oyunlarının kaç bölümden oluştuğunu gösterdiği gibi, sahne ve dekorun kaç kez değiştiğini de belli etmiş olur.

Perde sayısı tiyatro oyunlarının türlerini de belirler. Örneğin klasik trajediler üç perdeliktir. Bazı dramlar dört beş veya daha fazla perdeden oluşabilir.  Bazı oyunlar ise tek perdeden oluşabilir.

 

Müzik-Dans Terimi Olarak Perde

Ses derecesi. Ses aralıklarını ölçmek için kullanılan ölçme birimi. Batı Müziğinde kullanılan en küçük ses aralığına, Yarım Perde denir. İki tane Yarım Perde'den oluşan ses aralığına "Tam Perde" denir.

 

Perdecilik Terimi Olarak Perde:

Oda, büro, ev içini vb gözlerden gizlemek için örtmeye yarayan kumaş veya benzeri gizleyici nesne

Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencere veya bir açıklığın önüne gerilen örtü.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016