Operakomik Nedir

 

 

Operakomik

Operakomik,  Fransızca: Opera comıque  diğer adı ile Opera-Buffa,

Opera komik müzikli tiyatro türlerinden birisidir. İçinde konuşmaların müziğin, şarklıların hem acıklı hem de güldürücü unsurlarında bulunduğu opera türüdür.

İtalya’da opera bufa adı ile şekillenen bu oyun operanın halk şarkılarını da içeren bir türü olarak ortaya çıkmış, komik opera türü olarak anlaşılmıştır. Operanın ciddi yapısına bir tepki olarak doğan bu tiyatro türü Fransa da biraz daha farklı yorumlanmış opera komik olarak adlandırılan oyunlar içinde güldürü unsurunun şart olmadığı bir opera türü olarak şekillenmiştir.

Opera komik, halk için yapılan bir tiyatro oyunu türü olarak 18. Yy da şekillenmeye başlamış, trajedi ile komedilerin birleşmesinden doğan müzikli bir tiyatro türü olarak ortaya çıkmıştır. Halk zevkine uygun bir oyun tarzı olarak belirginleşen opera komik de başlangıçta halk şarkıları yer almış ama daha sonra operanın özelliklerini daha çok barındıran müzikli halk tiyatrosu şeklinde gelişmiştir.

Çağdaş operakomikler diyalogların git gide azaldığı müzikli ve daha ziyade halk zevkine yönelik, hem acıklı hem de güldürücü unsurları da barındırabilen halk tiyatrosu şeklindedir.

Ülkemizde de birkaç kez yerli opera komik oyunları denenmiş ancak yeterli bir rağbete kavuşmamıştır.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016