Münşi Nedir

 
Münşi Nedir
 
Osmanlıca yazılışı : Münşi :  منشی
 
Münşeat ~ منشآت
Ar apça : Münşî , munşaˀāt
 

 

Münşeat, Arapça kökenlidir. Münşeat Arapçadaki inşa edilenler, yazılar veya kompozisyonlar anlamına gelen ( inşâ )  kökünden türemiştir.

naşaˀa نشأ çıktı, belirdi,  yazan, yapan anlamına gelen münşi, yapılan anlamına gelen inşaat,  sözcükleri ile aynı kökten gelmektedir.

Münşi kelimesi , Arapça inşā’ “inşâ etmek; kaleme almak”tan( munşі) den gelmektedir.

Münşi kelimesinin sözlüklerdeki anlamı : Bir eser meydana getiren, inşâ eden (kimse),  neş'et'den) : 1) inşâ eden, yapan. 2) yapısı, üslûbu güzel olan, iyi kâtip [1] şeklindedir.

Münşeat sözcüğü ise  Mektuplar, kaleme alınan şeyler; nesir yazıları ,[2] “düz yazı, nesir” [3] anlamlarındadır. [4] ( bkz Münşeat Nedir) ((Divan Edebiyatında Münşeat Ve Yazılmış Münşeatlar -) . Yani münşi ler münşeat eserleri yazan kimselerdir. Bu durumda eski edebiyttaki Naisr, günümüzde ise yazar kelimesi ile eş anlamlı olmaktadır.

Münşi kelimesi yerine eski edebiyatta muharrir, edip, kâtip, nasir kelimesi de kullanılmıştır. Günümüzde ise yazar ve edip kelimeleri yerine kalemşor da denmektedir.

 

  İLGİLİ BAŞLIKLARIMIZ LİNKLERİ

KAYNAKÇA

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016