Kümeyt Nedir Doru At ve Şarap

 
Bilder von Hauspferd Sprung Tiere Pferde
Kümeyt
 
 Osmanlıca yazılışı: كميت = kümeyt
 
Sözlüklerdeki anlamı: Koyu kestane renkli  yelesi ve kuyruğu kızıl doru at. Renginden dolayı da kırmızı şarap,
Kümeyt kelimesi kırmızıya çalan kestane rengi at anlamı ile daha sık kullanılmıştır. Ayrıca  Rüstem Hz Hamza veya Battal Gazi’nin atının adı olarak geçen Aşkar adlı atın da renginin kümeyt kestane renkli  olması nedeni ile karşımıza çıkmıştır.
 
Kümeyt kelimesi divan şiirinde gerçek anlamı ile de kullanılmış fakat tevriyeli veya kinayeli olarak hem at hem de kırmızı renkli veya koyu renkli şarap anlamlarının her ikisine gelecek şekillerde kullanılmıştır.
Aşağıdaki  beyitte böylesi bir kullanımı söz konusudur  
 
Sur sakiya kümeyt-i sebük-seyr-i sagarı
Gezdirmedi ilacı su inmiş ayağına       Emîn
 
Beyitteki “ayak” sözcüğü hem atın ayağı hem de kadeh anlamında kullanılmış ayağı sür derken de hem kadehi hem de atı sürmek anlamı kast edilmiştir.  
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016