Fıkra ( Güldürücü ) ve Türleri

 

 

 

Fıkra Güldürücü Fıkralar Nedir Özellikleri Türleri

Kısa nükteli, hikmetli güldürücü, güldürürken, düşündüren kısa hikâyelere denir.   Fıkralar genellikle güldürü, esprili ve nükte özelliği taşıyan tek bir motife dayalı kısa hikâyeler şeklindedir. Ders vermek, dünya görüşü ortaya koymak, bir düşünceyi kuvvetlendirmek,  kıssadan hisse vermek,  sohbeti ballandırmak,  hoşça vakit geçirmek için üretilmişler ve anlatılmışlardır.

Bir çok fıkranın  güldürürken düşündürmesi veya hikmetli sözler içermesi, Nasrettin Hoca gibi karakterlere ait  çeşitlerinin de olması  nedeni ile eski edebiyatta kıssa, anektod ve menkıbe ile  eş anlamı  görülmüştür.  Fıkralar daha çok sözlü gelenekte ortaya çıkmıştır. Yazılı edebiyatta da ortaya çıkan fıkralar vardır.

Fıkralar konularını her yerden almıştır.  Toplumlar  ve zümreler arasındaki farklılıklar,  bireylerin bakış açılarından kaynaklanan, çarpıcı davranış ve düşünceleri,  bireysel zaaflar,  beşeri haller, beşeri zaaflar, farklı algılamalar, farklı dünya görüşlerinden kaynaklanan durumlar vb ile diğer gülünç olaylar veciz ve komik bir şekilde ifade edilirler.

Fıkraların güldürü unsuru son cümlede ortaya çıkar.  Nüktenin  tüm komikliği son cümlede ve söylenişinde toplanır.  Fıkralar çok çeşitlidir. Fakat fıkralar kahramanları esas alınarak türlere ayrılmışlardır.

 

Fıkra Türleri

1 Kahramanları Ünlü Kişiler Olan Fıkralar:

  1. a)      Halktan Çıkan Tiplemeler: Nasrettin hoca, İncili Çavuş, Bekri Mustafa, Tuzsuz Deli Bekir
  2. b)      Tarihi  tanınmış  ve aydın şahsiyetler: Haşmet, Koca Rağıp Paşa, Namık Kemal, Eşref
  3. Kahramanları  özel adlar olmayan fıkralar, Din mezhep, tarikat, zümre vb ye ait olan fıkralar
  4. a) Din, mezhep, tarikat vb ele alan fıkralar
  5. b) Tahtacı fıkraları
  6. c)  Kahramanları çeşitli kavimler olan fıkralar. Ermeni, Rum Yahudi,  Çerkez, Alma iskoç vb
  7. d) Kahramanları  coğrafik bölgeleri temsil eden fıkralar: Karadenizli, Kayserili,
  8. Kahramanları sıradan kişiler olan fıkralar: Karı koca, baba –oğul, bakkal-  cimri, uşak- efendi, er-subay, delinin biri, adamın biri, kadının biri, tüccarın biri, 

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016