Dramatik Nedir

 

 

 

Dramatik  Nedir.

 

Dramatik Sözcüğünün Kökeni :

Aslı eski Grek dilinden gelen bu kelime  İngilizce  “dramatic”,  Fransızcaya ise “ dramatique “ şeklinde geçmiştir. Sözcük Türkçeye Batı dillerinden dramatik şeklinde girmiştir.

 

Dramatik Sözcüğünün Sözlüklerdeki Anlamları

 

Dramatik sözcüğü ile dram aynı kökten gelen kelimler olmaktadır. Dram kelimesinin sözlüklerdeki tarifi ise dramatik sözü ile hemen hemen aynı anlamlardadır. Dramın sözlüklerdeki manaları ise şu şekillerdedir:  “Sahnede oynanmak üzere yazılmış, konuşmalar ve devinimlerle gelişen, karşıt oluşların çatışmasıyla sonuçlanan oyun, yapıt.”, “ sahne oyununa özgü olan, dram ile ilgili, içinde gerilim, çatışma, çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan, insanla ve insan ilişkileriyle gelişen (yapıt ya da olay)”

 

Terim Anlamı İle Dramatik

 

Dramatik kelimesi, edebiyatta, oyun türlerinde, film veya film senaryolarında terim anlamda da kullanılır. Bu sanat dallarında terim anlamı ile kullanıldığında bir terim olarak daha ziyade dramla ilgili anlamında kullanılan bir terim olur. Terim olarak tarif edilecek olursa: Dram ile ilgili, acıklı olay, coşku, heyecan ve acıklı konular işleyen eser ve şiir anlamlarında da kullanıldığı görülür.

Dramatik  kelimesi edebiyatta terim anlamı ile:  Sahne oyununa özgü olan; acıklı,  dramla ilgili;  içeriğinde  gerilim, çatışma, olayları olan ve  insan ilişkileri ile gelişen eser;  duyguları kamçılayan şiir, eser, oyun  şeklinde tarif edilebilir.  ( Bkz -  Dram Nedir Tarihçesi ve Temsilcileri,

 

Dramatik tiyatro:  Hayatı acıklı, sevinçli, heyecanlı yönleri ile ele alan tiyatro

Dramatik olay: Eser, oyun veya senaryolarda belli aşamalara ve kronolojik düzene göre kurgulanmış dramatik vaka veya bir durumdur.  Dramatik olaylar insan hayatı hakkında üzerinde düşünmeye sevk eden, belli bir konu üzerinde yoğunlaşarak insanlara belirli bir mesaj iletmeyi de amaçlayan, başlangıçtan çözüme ve finale doğru belli bir sıralamaya göre sürükleyen vaka dizinidir.  

Dramatik yapı: Bir filmin, bir televizyon oyununun hayatı acı tatlı her yönü ile ele alarak vakayı serim, düğüm, çözüm bölümleri ile sıralayan;  kişileri, yer ve mekân unsurlarını gerilim, çatışma ve entrika olguları içinde aktaran eser, oyun veya senaryo kurgusuna denir.

 

Dramatik ve Dram

Antik Yunanlılar sahnede oynanmak üzere kurgulanan bir vakanın kişilerle canlandırılmasına dram demişlerdir.  Sonraki dönemlerde  ise dram   trajedi ve komediden ayrılan özellikleri ile   hayatı hem gülünç hem de acıklı yönleri ile ortaya koyan, trajedi ve  komedinin birleşmiş hali şeklinde oynanan tiyatro oyunu olarak anlaşılmıştır.

Edebiyatta dramatik:  Sahnede canlandırılmak üzere yazılmış acıklı, duygulu, coşkulu eserlerin ortak adı olarak kullanılır.  Eski Yunan edebi anlayışından ortaya çıkan bu sözcük   lirik ve  epik olmayan oyunları tarif etmek için üretilmiş bir terimdir. ( bkz Dram (tiyatro) Nedir ve Özellikleri, Drama Nedir )

 

Dramatik şiir:  Acıklı ya da korkunç bir olayı konu  alan,  bu konularını okuyucunun gözünde canlandırmak için yazılan şiirlerdir.  Bu tarz şiirler genellikle sahne oyunları  ( opera, opret) için yazılır.  Dramatik şiirler  manzum  konuşmalara dayanan eserlerdir.  Batı edebiyatında Corneille, Racine, Shakespeare; Türk edebiyatında Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Faruk Nafiz Çamlıbel dramatik şiir örnekleri veren şairlerdir.

Dramatik eserler antik Yunan’da lirik ve epik olmayan eserleri karşılayan, acıklı olayları anlatan  oyunların içeriğini  ve türünü kast eden  bir terim iken zamanla  kullanım anlamı değişmiş,  hayatı komik ve acıklı yönleri ile ele alan eserlere de dramatik denmiştir.  Bu terim   günümüzde  ise  traji komik olayları da işleyen,  melodram,  feeri,  pastoral türlerdeki fantastik, gerçek üstü konuları da işleyen oyunlar için de kullanılır hale gelmiştir. 

 

İLGİLİ YAZILARIMIZ VE LİNKLERİ 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016